logo2022 black

PROCES VERBAL DE AFISARE NR 1/29.05.2022

 

STATUTUL

ASOCIAŢIEI CHINOLOGICE ROMANE

actualizat in baza modificarilor aduse prin hotararile Adunarilor Generale

din 20.07.2000, 04.02.2001, 28.02.2004, 16.04.2005, 25.03.2007, 28.03.2009, 21.03.2010, 14.04.2018, 30.03.2019 si 16.04.2022

 

CAP. I         Denumire, sediu, forma juridica, scop, obiective, sediu, durata.

 

Art. 1          (1) Asociatia Chinologica Româna, referita in continuare prin acronimul ”A.Ch.R.”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, este organizata sub forma de asociatie fara scop lucrativ, cu caracter stiintific, apolitic, sportiv si educativ, are personalitate juridica dobandita in virtutea Legii nr. 21/1924 si functioneaza in baza O.G. nr. 26/2000,  pe o durata nelimitata in timp (nedeterminata).

          (2) A.Ch.R. este membra a Federatiei Chinologice Internationale, referita in continuare prin acronimul ”F.C.I.”, al carui statut si regulamente s-a angajat sa le respecte.

Art. 2          (1) A.Ch.R. are ca scop cresterea, conservarea si ameliorarea fondului canin de rasa pura, utilitar, sportiv si de vanatoare existent in Romania, referit in continuare drept ”fond canin” si asigurarea protectiei cainilor ce fac parte din fondul canin, in conformitate cu legislatia comunitara si nationala aplicabila.

                    (2) A.Ch.R. are ca obiective:

 • asigurarea bunastarii cainilor,
 • prevenirea aplicarii de rele tratamente si cruzimi asupra cainilor;
 • schimbarea perceptiei opiniei publice si modificarea legislatiei in vigoare astfel incat cainii sa fie considerati fiinte vii inzestrate cu sensibilitate;
 • asigurarea aderarii si cooptarii in activitatea chinologica desfasurata sub egida A.Ch.R. numai a persoanelor care impartasesc valorile A.Ch.R. privind:
 1. a) bunastarea cainilor si prevenirea aplicarii de rele tratamente si cruzimi asupra lor;
 2. b) cresterea, conservarea si ameliorarea a fondului canin;
 3. c) profesionalismul in activitatea chinologica;
 4. d) schimbul liber de informatii (date factuale) si opinii (judecati de valoare);
 5. e) evitarea si sanctionarea dezinformarii, denigrarii, discriminarii, hartuirii, a comportamentului agresiv fizic sau verbal si a           altor forme de atingere a dreptului la imagine si la integritate fizica si psihica;
 6. f) tolerantei si bunei intelegeri intre toate persoanele care actioneaza in domeniul  
 • informarea si coordonarea activitatii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. si a persoanelor afiliate acestora, in ceea ce priveste detinerea, selectia, reproductia, ameliorarea si cresterea cainilor ce fac parte din fondul canin;
 • asigurarea pregatirii initiale si continue, a atestarii, a evidentei si a publicitatii arbitrilor, secretarilor, comisarilor, handlerilor, atentatorilor, asistentilor si instructorilor de dresaj A.Ch.R.;
 • asigurarea pregatirii initiale si continue, a atestarii, a evidentei si a publicitatii crescatorilor afiliati asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.;
 • furnizarea de servicii in domeniul chinologic tuturor membrilor organizatiilor chinologice afiliate la organizatii recunoscute de F.C.I., direct sau prin intermediul asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. (inregistrari in Cartea de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor etc.);
 • organizarea de competitii canine si alte evenimente chinologice, sub egida sa, direct sau prin intermediul asociatiilor/cluburilor A.Ch.R., si/sau sub egida F.C.I.;
 • informarea si coordonarea activitatii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. si a persoanelor afiliate acestora, pentru conformarea A.Ch.R. cu dispozitiile legale privind regimul de detinere al cainilor periculosi si agresivi;
 • informarea si coordonarea activitatii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. si a persoanelor afiliate acestora, privind regimul de detinere al cainilor utilitari;
 • informarea si coordonarea activitatii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. si a persoanelor afiliate acestora in ceea ce priveste obligatiile legale stabilite in sarcina A.Ch.R. si a asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. privind regimul protectiei datelor cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul ”D.C.P.”;
 • informarea si coordonarea activitatii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. si a persoanelor afiliate acestora in ceea ce priveste obligatiile legale stabilite in sarcina A.Ch.R. si a asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. privind regimul beneficiarilor reali, prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
 • colaborarea cu autoritatile centrale si locale, instantele de judecata, unitatile de parchet, jandarmerie, politie, sanitar-veterinare etc. in toate aspectele ce tin de scopul si obiectivele A.Ch.R.;
 • promovarea unui cadru de exprimare a opiniilor si de primire/transmitere a informatiilor si opiniilor in orice mediu de comunicare (fizic sau electronic) in mod liber si civilizat, lipsit de comportamente agresive verbale si fizice, cu respectarea dreptului la imagine al entitatilor vizate, cu buna-credinta si cu respectarea bunelor moravuri;
 • prevenirea si sanctionarea dezinformarii, denigrarii, discriminarii, hartuirii, a comportamentului agresiv fizic sau verbal si a altor forme de atingere a dreptului la imagine si la integritate fizica si psihica;
 • exercitarea prerogativei disciplinare fata de asociatiile/cluburile A.Ch.R. si fata de persoanele afiliate acestora din urma, prin intermediul Comisiei de Etica si Disciplina si a Consiliului director, conform Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina,
 • reprezentarea pe plan intern si international a intereselor chinologiei romane.

               (3) A.Ch.R. isi realizeaza scopurile prin:

 • furnizarea serviciilor in domeniul chinologic catre membrii tuturor organizatiilor chinologice afiliate la organizatii recunoscute de F.C.I.;
 • elaborarea/aprobarea tuturor regulamentelor, instructiunilor si normelor ce privesc desfasurarea activitatilor chinologice, conformarea cu dispozitiile legale, relatiile cu asociatiile/cluburile A.Ch.R. si cu persoanele afiliate acestora;
 • stabilirea calendarului competitiilor canine interne ce vor fi organizate de catre A.Ch.R. si/sau de catre membri sai si propunerea calendarului international;
 • elaborarea, editarea si difuzarea catre asociatiile/cluburile A.Ch.R. si catre persoanele afiliate acestora a materialelor informative necesare bunei desfasurari a activitatii acestora;
 • stimularea activitatii chinologice prin atribuirea de premii si recompense;
 • infiintarea de organisme si comisii de specialitate cu functionare la nivel central;
 • formarea initiala si continua, precum si atestarea arbitrilor, secretarilor, comisarilor, handlerilor, atentatorilor, asistentilor si instructorilor de dresaj A.Ch.R., inclusiv gestionarea registrelor de evidenta a acestora;
 • formarea initiala si continua, precum si atestarea crescatorilor;
 • furnizarea serviciilor in domeniul cainilor periculosi, agresivi si utilitari;
 • detinerea si gestionarea Cartii de Origine Române, referita in continuare prin acronimul ”C.O.R.”;
 • detinerea si gestionarea Registrului Beneficiarilor Reali ai A.Ch.R. si al asociatilor fara drept de vot ai membrilor A.Ch.R.;
 • detinerea si gestionarea Registrului Cainilor Periculosi, Agresivi si Utilitari, referit in continuare prin acronimul ”R.E.C.P.A.U.”;
 • detinerea si gestionarea Registrului Lista Forfetara, referit in continuare prin acronimul ”R.L.F.”,
 • detinerea si gestionarea oricaror registre necesare desfasurarii activitatii A.Ch.R. si asociatiilor/cluburilor A.Ch.R..

                    (4) In considerarea modului de organizare sub forma de ”asociatii” reglementat de dispozitiile O.G. nr. 26/2000 si din perspectiva dispozitiilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism:

 • prin "beneficiar real" al A.Ch.R. se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă A.Ch.R., adica asociatii cu drept de vot ai asociatiilor/cluburilor A.Ch.R., intrucat aceste persoane fizice exercită controlul asupra A.Ch.R., prin dreptul de a numi sau de a revoca Consiliul director A.Ch.R. si membrii Comisiei de cenzori A.Ch.R.;
 • A.Ch.R. si asociatiile/cluburile A.Ch.R. sunt obligate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca si a amenzilor contraventionale:
 1. a) sa obtina si sa detina informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii lor reali, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate,
 2. b) sa depuna la Ministerul Justitiei declaratii privind identitatea beneficiarilor reali,
 3. c) sa puna la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora, informatii adecvate, corecte           si actualizate cu privire la beneficiarii lor reali.
 • informatiile adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii reali ai A.Ch.R. si ai asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. nu pot fi obtinute decat direct de la acesti beneficiarii reali, dispozitiile legale in materie neprevazand clauze de sanctionare a beneficiarilor reali pentru necomunicarea informatiilor si nici clauze exoneratoare de raspundere pentru A.Ch.R. si asociatiile/cluburile A.Ch.R. in aceste situatii;
 • A.Ch.R. si asociatiile/cluburile A.Ch.R. trebuie sa fie protejati prin sanctiuni de tip ghilotina, constand in pierderea de drept a calitatii de asociat cu drept de vot, fara indeplinirea vreunei formalitati, a acelor beneficiari lor reali care actioneaza cu neglijenta sau cu rea-credinta in furnizarea informatiilor prevazute de dispozitiile legale in materie, in conditiile si la termenele prevazute in Regulamentul A.Ch.R. privind benefciarii reali

                    (5) Fata de cele de mai sus, desfasurarea normala a activitatii A.Ch.R. si a asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. in realizarea scopului si obiectivelor propuse si pentru respectarea obligatiilor legale care le revin, presupune prelucrarea unui volum insemnat de date cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul ”D.C.P.” ale persoanelor fizice cu care A.Ch.R. si asociatiie/cluburile A.Ch.R. intra in contact, referite in continuare drept ”persoane vizate”, prelucrare care nu se poate realiza decat in conditiile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 679/2016, referit in continuare prin acronimul ”G.D.P.R.”

                    (6) Pe cale de consecinta, A.Ch.R. si asociatiile/cluburie A.Ch.R. actioneaza ca "operatori asociati de date cu caracter personal" in cadrul unui "grup de intreprinderi", in care A.Ch.R. este "intreprinderea care controleaza", iar asociatiile/cluburile A.Ch.R. sunt "intreprinderile afiliate/controlate", conform pct. 37, pct. 48, art. 4 pct. 7, art. 4 pct. 19 si art. 26 G.D.P.R., in ceea ce priveste:

 • desfasurarea activitatilor chinologice;
 • formarea initiala si continua, precum si atestarea arbitrilor, secretarilor, comisarilor, handlerilor, atentatorilor, asistentilor si instructorilor de dresaj A.Ch.R., inclusiv gestionarea registrelor de evidenta a lor;
 • formarea initiala si continua, precum si atestarea crescatorilor;
 • furnizarea serviciilor in domeniul chinologic si in domeniul cainilor periculosi, agresivi si utilitari);
 • organizarea de competitii canine si alte evenimente chinologice,
 • respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. privind regimul de detinere al cainilor periculosi si agresivi;
 • regimul beneficiarilor reali ai A.Ch.R. si al asociatilor fara drept de vot ai membrilor A.Ch.R.,
 • exercitarea prerogativei disciplinare fata de asociatiile/cluburile A.Ch.R. si fata de persoanele afiliate acestora, in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina, prin intermediul Comisiei de Etica si Disciplina si a Consiliului director.

                    (7) Prin urmare, prelucrarile de date cu caracter personal la nivelul ”grupului de intreprinderi” si la nivelul fiecarei/fiecarui asociatii/club A.Ch.R. vor fi efectuate numai pe baza Acordului de asociere privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevazut de dispozitiile art. 26 G.D.P.R., acord de asociere ce constituie Anexa 2 la prezentul statut.

CAP. II       Membrii A.Ch.R.

Art. 3          (1) A.Ch.R. se compune din:

 • asociatii chinologice teritoriale
 • cluburi nationale de rase
 • cluburi de lucru

          (2) Persoanele fizice NU pot fi membre ale A.Ch.R.

          (3) Datele de identificare ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. sunt prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Statut, Consiliul director fiind imputernicit sa modifice si sa actualizeze Anexa nr. 1 la Statut in functie de dinamica primirii sau pierderii calitatii de membru al A.Ch.R., fara a fi necesara aprobarea Adunarii generale.

Art. 4          (1) Poate adera si dobandi calitatea de membru A.Ch.R., solicitantul care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • este o persoana juridica infiintata in baza Legii nr. 21/1924 sau a O.G. nr. 26/2000;
 • nu a fost exclus din A.Ch.R. in cei 5 ani anteriori datei depunerii cererii de aderare (afiliere);
 • nu este membru in organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • nu datoreaza sume de bani, chiar si prescrise, catre A.Ch.R. sau oricare dintre membrii sai;
 • are doar membri care:
 1. a) nu datoreaza sume de bani, chiar si prescrise, catre A.Ch.R. sau oricare dintre membrii sai;
 2. b) nu sunt membrii si in organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau        Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este       disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in sectiunea Membri);
 3. c) nu au fost sanctionati disciplinar definitiv cu excluderea si nu au facut obiectul unei proceduri disciplinare nefinalizate sau           finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a           renuntarii membrului la calitatea de membru al unei asociatii/club         Ch.R., in cei 5 ani anteriori datei depunerii cererii de aderare   (afiliere);
 4. d) nu au fost condamnati definitiv (la pedeapsa inchisorii, cu amenda sau avertisment) pentru infractiuni prevazute de legislatia           privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de           crestere si detinere al cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr.           55/2002) ori pentru infractiuni contra persoanei (Titlul I din           Partea speciala a Codului penal roman),  cu exceptia cazului in           care au trecut cel putin 5 ani de la data reabilitarii sau de la           data implinirii termenului de reabilitare;
 • cel putin 3 dintre membrii sai cu drepturi depline sunt specialisti in domeniul chinologic;
 • face dovada existentei cerintelor minimale de resurse si organizare necesare pentru desfasurarea optima a activitatilor chinologice;
 • a transmis catre A.Ch.R. o documentatie de aderare (afiliere) valida;
 • s-a angajat, in scris, ca va respecta si aduce la indeplinire statutele, regulamentele, hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si administrare ale A.Ch.R. si ale F.C.I. si ca va respecta dispozitiile legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi,
 • a achitat cota de sprijin anuala catre A.Ch.R. stabilita de Consiliul director si publicata pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R.

      (3) Cerintele minimale de resurse si organizare necesare pentru desfasurarea optima a activitatilor chinologice, angajamentele si clauzele obligatorii pe care trebuie sa le contina documentatia de aderare (afiliere), modalitatea de validare a documentatiei de aderare (afiliere), precum si analiza documentatiei de aderare (afiliere) de catre Consiliul director sunt cele prevazute in Procedura de aderare (afiliere) si dobandire a calitatii de membru, aprobata de catre Consiliul director.

 

      (4) Solicitantul devine membru A.Ch.R. de la data aprobarii cererii de aderare (afiliere) de catre Consiliul director, in virtutea dreptului constitutional la libera asociere care presupune si optiunea A.Ch.R., exprimata prin intermediul Consiliului director, de a refuza asocierea.

(5) Calitatea de membru A.Ch.R. se pierde:

 • prin renuntare, la data comunicarii catre A.Ch.R. a unei cereri scrise in acest sens;
 • de drept, fara indeplinirea vreunei alte formalitati, in oricare dintre situatiile de mai jos:
 1. a) la data de 01 aprilie a anului in care membrul NU a achitat cota de sprijin anuala pana     la data de 31 martie, inclusiv; cota de sprijin anuala este stabilita     de Consiliul director si publicata pe site-ul oficial de internet       Ch.R.;
 2. b) in prima zi calendaristica ulterioara celei de scadenta a sumelor datorate catre A.Ch.R., in cazurile prevazute la art. 6 din statut;
 3. c) la data lichidarii, mentionata in hotararea judecatoreasca definitiva pronuntata in acest sens.
 • prin excludere, la data afisarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. a deciziei de excludere pronuntate de Consiliul director A.Ch.R. in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R. pentru incalcarea statutelor, regulamentelor, hotararilor,deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale A.Ch.R. si ale F.C.I. si/sau pentru incalcarea dispozitiilor legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi.

 

Art. 5          (1) Drepturile asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.:

 • sa beneficieze de toate serviciile si facilitatile pe care A.Ch.R. le pune la dispozitia asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.;
 • sa organizeze competitii canine si alte evenimente chinologice in conformitate cu regulamentele F.C.I. si A.Ch.R.;
 • sa fie informati, prin publicarea pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R., cu privire la toate convocarile, citatiile, hotararile, deciziile, recomandarile etc. ale Adunarilor generale, Consiliului director, Comitetului executiv, Colegiului de arbitri, Colegiului de instructori, Colegiului de handleri, Comisiei de etica si disciplina si ale oricaror alte comisii si organisme A.Ch.R., si cu privire la orice alte aspecte referitoare la activitatea A.Ch.R., asigurandu-se insa anonimizarea acelor date cu caracter personal care nu sunt necesare scopului afisarii; in exercitarea intocmai a acestui drept, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site, se considera a fi data afisarii pe site, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site;
 • sa primeasca informatiile de ordin tehnic solicitate;
 • sa fie tinuti la curent cu toate modificarile reglementarilor A.Ch.R. si F.C.I.;
 • sa-si desfasoare activitatea organizatorica interna si financiara fara imixtiuni din partea A.Ch.R., in limitele dispozitiilor legale, ale statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale A.Ch.R. si ale F.C.I.,
 • sa propuna spre avizare reglementari tehnice proprii (doar in cazul cluburilor A.Ch.R.).

Art. 6          (1) Obligatiile asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.:

 • sa cunoasca, sa respecte si sa aduca la indeplinire statutele, regulamentele, hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si administrare ale A.Ch.R. si F.C.I.;
 • sa cunoasca, sa respecte si sa aduca la indeplinire dispozitiile legale privind protectia animalelor, cele privind regimul juridic al cainilor fara stapan si cele privind regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi;
 • sa comunice la A.Ch.R., in conditiile si termenele prevazute in Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali aprobat de Consiliul director, situatiile centralizatoare privind datele de identificare ale beneficiarilor lor reali, precum si copiile lizibile ale actelor de identitate ale beneficiarilor reali, in vederea indeplinirii de catre A.Ch.R. a obligatieiilor de depunere a declaratiilor privind identitatea beneficiarilor reali la Ministerul Justitiei;
 • sa comunice la A.Ch.R., pana la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecarui an, in conditiile prevazute in Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali aprobat de Consiliul director, numarul de membri existenti la data de 31 decembrie a anului precedent, in vederea stabilirii cotei de sprijin pentru anul in curs;
 • sa achite cota de sprijin anuala catre A.Ch.R., in termenul prevazut de Art. 4 alin.(5) paragraful (ii) lit.A din prezentul Statut;
 • sa achite in termenul fixat de A.Ch.R. taxele de organizare a competitiilor canine;
 • sa nu lezeze prin actiunile lor imaginea sau interesele A.Ch.R., F.C.I. sau ale altui membru A.Ch.R. sau F.C.I.;
 • sa aduca la indeplinire, intocmai, toate hotararile si deciziile organelor de conducere si administrare ale A.Ch.R. si F.C.I.;
 • sa comunice catre A.Ch.R. in termen de 15 zile orice modificare survenita in statutul sau conducerea proprie;
 • sa respecte principiul reciprocitatii cu privire la sanctiunile disciplinare aplicate propriilor membri de catre ceilalti membri A.Ch.R.; pentru aducerea la cunostinta, A.Ch.R. va publica pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. sanctiunile disciplinare aplicate de membrii sai, asigurandu-se insa anonimizarea acelor date cu caracter personal care nu sunt necesare scopului afisarii;
 • sa verifice periodic site-ul oficial de internet al A.Ch.R. pentru a lua la cunostinta, in timp util, de continutul convocarilor, citatiilor, hotararilor, deciziilor, recomandarilor etc. ale Adunarilor generale, Consiliului director, Comitetului executiv, Colegiului de arbitri, Colegiului de instructori, Colegiului de handleri, Comisiei de etica si disciplina si ale oricaror alte comisii si organisme A.Ch.R., si cu privire la orice alte aspecte referitoare la activitatea A.Ch.R.; in executarea intocmai a acestei obligatii, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site;
 • sa transfere prerogativa disciplinara fata membrii sai catre A.Ch.R., care, la randul sau, o va exercita prin intermediul Comisiei de Etica si Disciplina si al Consiliului director, conform Regulamentului Comisiei de Etica si Disiciplina;
 • sa achite contravaloarea cheltuielilor de judecata efectuate de A.Ch.R in fiecare stadiu procesual (fond, apel, recurs) al proceselor in care au fost pronuntate hotarari judecatoresti favorabile A.Ch.R. in contradictoriu cu ei, in termen de o saptamana de la data postarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. a contravalorii cheltuielilor de judecata efectuate, sub sanctiunea excluderii asociatiei/clubului A.Ch.R.; in cazul in care, hotararea definitiva pronuntata intr-un proces este defavorabila A.Ch.R, cheltuielile de judecata achitate conform celor de mai sus se restituie de catre A.Ch.R in termen de o saptamana de la data primirii hotararii definitive, fara insa ca eventuala excludere pentru neplata anterioara a contravalorii cheltuielilor de judecata sa fie anulata;
 • sa achite la scadenta contravaloarea sanctiunilor pecuniare aplicate de Consiliul director in baza Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina;
 • sa achite la scadenta contravaloarea cheltuielilor aferente solutionarii sesizarilor de pe rolul Comisiei de Etica si Disciplina, stabilite de Consiliul director in baza Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina;
 • sa informeze A.Ch.R., cu cel putin 2 saptamani inainte, cu privire la data, ora si locul tinerii sedintelor Adunarilor generale, la ordinea de zi propusa si sa permita participarea la sedinte a delegatului A.Ch.R.;
 • sa isi modifice statutele, regulamentele si structura organizatorica in concordanta cu prevederile Cap. VIII si Cap. IX din Statut cel mai tarziu pana la data de 31 octombrie 2022.

 

 

 

CAP. III      Organele de conducere

Art. 7          (1) Organele de conducere ale A.Ch.R. sunt:

 • Adunarea generala
 • Consiliul director
 • Comitetul executiv
 • Directorul executiv

Art. 8          (1) Adunarea generala este organul suprem de conducere a A.Ch.R.

 

(2) Adunarea generala se compune din:

 • Presedintii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.

si

 • Câte un delegat pentru fiecare 100 de membri sau fractiune ce depaseste 50 de membri conform numarului de membri declarat de fiecare asociatie/club A.Ch.R. pentru calculul cotei de sprijin.

Exemplu:

99 de membri declarati = 1vot Presedinte

100 - 150 de membri declarati = 1 vot + 1vot Presedinte = 2 voturi

151 de membri declarati = 2 voturi + 1 vot Presedinte = 3 voturi

                    (3) Delegatii vor trebui sa-si dovedeasca aceasta calitate prin depunerea delegatiei la secretariatul Adunarii generale, inainte de inceperea sedintei.

      (4) Adunarea generala se convoaca anual, in sesiune ordinara, la initiativa Consiliului director, prin postarea convocarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R., cu minimum 15 zile inainte de data tinerii Adunarii generale, data postarii pe site fiind certificata prin procesul verbal intocmit in acest sens si postat, de asemenea, pe site.

          (5) Adunarea generala se convoaca in sesiune extraordinara la initiativa Consiliului director sau la cererea a cel putin 1/3 din totalul membrilor A.Ch.R., solicitarea trebuind sa fie inaintata in scris Consiliului director care va proceda la convocare, in aceeasi modalitate in care procedeaza la convocarea Adunarilor Generale ordinare. Convocarea in sesiune extraordinara se va face numai cu prezentarea de catre initiatori a ordinii de zi precise, a datei si locului de desfasurare a acesteia.

          (6) Adunarea generala este statutar constituita numai daca la data, ora si locatia prevazute in convocator sunt prezenti cel putin doua treimi din totalul membrilor A.Ch.R., calculat conform Art. 8 alin. (2). In cazul in care la ora inceperii sedintei mentionata in convocator NU este indeplinita cerinta de cvorum mai sus mentionata, atunci Adunarea generala este statutar constituita doar in prezenta membrilor care se vor afla in locatia prevazuta in convocator dupa trecerea a 30 de minute de la ora prevazuta in convocator. Hotarârile se iau cu votul majoritatii absolute din numarul celor prezenti (50%+1).

          (7) Atributiile Adunarii generale:

 • stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
 • aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
 • alege si revoca membrii Consiliului director, prin vot secret;
 • alege si revoca membrii Comisiei de cenzori, prin vot secret;
 • valideaza / invalideaza orice decizii ale Consiliului director;
 • aproba modificarea Statutului,
 • alege Presedintele de Onoare A.Ch.R.

          (8) La inceputul fiecarei sedinte, secretariatul va consemna in registrul de procese verbale lista persoanelor prezente. Toate delegatiile de reprezentare vor fi anexate acestei liste. Toti membri Adunarii generale vor semna aceasta lista de prezenta.

          (9) Dezbaterile oricarei Adunari Generale sunt inregistrate audio integral. In termen de maxim 15 zile, inregistrarile vor fi transcrise in registrul de procese verbale al Adunarii generale A.Ch.R. Acest registru are filele numerotate si stampilate in prealabil. Procesele verbale consemnate in acest registru vor fi certificate pentru conformitate prin semnatura Presedintelui A.Ch.R. In cazul in care este necesara inscrierea hotararilor in Registrul asociatilor si fundatilor, vor fi tehnoredactate extrase din procesul verbal in numar suficient de exemplare, ce vor fi certificate pentru conformitate prin semnatura Presedintelui A.Ch.R.

                    (10) Hotararile Adunarii generale produc efecte de la data adoptarii lor, pentru cei prezenti si din ziua postarii lor pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R., pentru cei care nu au luat parte la lucrarile sedintei in care acestea au fost adoptate.

                    (11) In termen de maximum 25 zile de la data luarii lor, hotararile Adunarii generale vor fi facute publice in vederea luarii lor la cunostinta / comunicarii de catre / catre membrii A.Ch.R. si membrii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. care nu au fost prezenti la lucrarile sedintei in care au fost adoptate, asigurandu-se insa anonimizarea acelor date cu caracter personal care nu sunt necesare scopului afisarii, prin afisare pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R., data luarii lor la cunostinta / comunicarii lor  fiind considerata data postarii pe site, conform procesului verbal intocmit in acest sens si postat, de asemenea, pe site.

 

Art. 9          (1) Consiliul director se compune din 7 membri alesi de Adunarea generala, pentru o perioada de 4 ani.

          (2) Atributiile Consiliului director:

 • pune in executare hotarârile Adunarii generale;
 • convoaca Adunarea generala;
 • prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil;
 • examineaza oportunitatea incheierii cu tertii de acte juridice de dispozitie asupra patrimoniului asociatiei;
 • alege dintre membrii sai Presedintele, Vicepresedintele si Responsabilul chinotehnic;
 • decide infiintarea si/sau desfiintarea de organisme si comisii de specialitate cu functionare la nivel central;
 • numeste Presedintele C.O.R.;
 • numeste membrii Comisiei de Etica si Disciplina si membrii celorlalte organisme si comisii de specialitate cu functionare la nivel central ale caror regulamente proprii nu prevad alte modalitati de numire;
 • exercita prerogativa disciplinara fata de asociatiile/cluburile A.Ch.R. si fata de persoanele afiliate acestora din urma, conform Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina,
 • modifica/schimba adresa sediului asociatiei.

          (3) Membri Consiliului director trebuie sa se bucure de toate drepturile civile, sa fie membri cu o vechime de cel putin 5 ani ai unei/unui asociatii/club A.Ch.R.,  sa nu fi fost sanctionati pentru abateri in activitatea chinologica.

          (4) Presedintele Consiliului director este si Presedintele Asociatiei Chinologice Române. Pe baza hotarârilor Adunarii generale sau a deciziilor Consiliului director, atunci cand sunt cerute prin prezentul statut, Presedintele reprezinta A.Ch.R. si o angajeaza legal prin semnatura sa, clauzele art. 10 alin. (7) din statut fiind pe deplin aplicabile.

          (5) Vicepresedintele coordoneaza activitatea organizatorica si competitionala a A.Ch.R. si preia in lipsa presedintelui atributiile acestuia.

          (6) Responsabilul chinotehnic supravegheaza activitatea chinotehnica a A.Ch.R. si indeplineste functia de Presedinte al Comisiei Chinotehnice.

          (7) Consiliul director este legal constituit in prezenta a cel putin 5 membri.

          (8) Consiliul director se intruneste in sedinte in orice locatie din tara sau in teleconferinte audio/video, in urma convocarii Presedintelui.

          (9) Membrii Consiliului director se pot intruni si in sedinte ad-hoc (de indata), in orice locatie din tara sau in teleconferinte audio/video, fara indeplinirea vreunei formalitati de convocare, cu conditia sa fie prezenti toti membri. In cazul in care unul dintre membri se retrage din sedinta ad-hoc, sedinta ad-hoc inceteaza de drept de la momentul retragerii,  fara indeplinirea altor formalitati, deciziile adoptate pana la momentul incetarii in acest mod al sedintei ad-hoc fiind perfect valabile; dupa incetarea sedintei ad-hoc prin retragerea unuia dintre membri, nicio decizie nu mai poate fi luata de catre ceilalti membri. Daca  membrii ramasi iau totusi decizii dupa incetarea sedintei ad-hoc prin retragerea unui membru, acestea NU produc niciun efect juridic.

                    (10) Deciziile Consiliului director sunt luate cu votul majoritatii simple a celor prezenti si sunt consemnate intr-un registru de procese verbale, cu filele numerotate si stampilate in prealabil. În caz de balotaj, votul Presedintelui este hotarator.

         

                    (11) Deciziile Consiliului director produc efecte de la data adoptarii lor, pentru cei prezenti, si din ziua postarii lor pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R., pentru cei care nu au luat parte la lucrarile sedintei in care acestea au fost adoptate.

         

                    (12) In termen de maximum 10 zile de la data luarii lor, deciziile Consiliului director vor fi facute publice in vederea luarii lor la cunostinta / comunicarii de catre / catre asociatiile/cluburile A.Ch.R. si catre persoanele afiliate acestora care nu au fost prezenti la lucrarile sedintei in care au fost adoptate, prin postare pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R., asigurandu-se insa anonimizarea acelor date cu caracter personal care nu sunt necesare scopului afisarii, data luarii lor la cunostinta / comunicarii lor fiind considerata data postarii pe site, conform procesului verbal intocmit in acest sens si postat, de asemenea, pe site.

          (13) Calitatea de membru al Consiliului director se pierde prin:

 • demisie adresata Consiliului director;
 • revocare pronuntata de Adunarea generala, ca organ suprem de conducere,
 • deces.

          (14)  Calitatea de membru al Consiliului director poate fi suspendata prin decizie a Consiliului director. Suspendarea pronuntata de catre Consiliul director va fi validata/infirmata de catre proxima Adunare Generala.

          (15) Adunarea generala care revoca un membru al Consiliului director va proceda, in cadrul aceleiasi sedinte, la numirea altuia in loc, iar daca acest lucru nu este posibil, in cadrul primei sedinte ulterioare. Numirea se face pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatului restului membrilor Consiliului director.

          (16)  Functia de membru in Consiliul director este onorifica si nu poate fi retribuita. Nu se considera ca un membru al Consiliului director este retribuit in cazul in care acesta cumuleaza functia sa de membru in Consiliul director sau in Comitetul executiv cu cea de salariat al A.Ch.R., angajat pe baza de contract individual de munca.

Art. 10        (1) Comitetul executiv este alcatuit din Presedinte, Vicepresedinte  si Responsabilul Chinotehnic. Comitetul executiv realizeaza conducerea operativa a A.Ch.R. intre doua sedinte ale Consiliului director. Dispozitiile art. 9 alin. 8 – 10 se aplica in mod corespunzator si Comitetului executiv.

          (2) Toate deciziile Comitetului executiv sunt consemnate intr-un registru de procese verbale cu file numerotate si stampilate in prealabil si vor fi aduse la cunostinta Consiliului director in proxima sedinta, pentru validare/infirmare.

          (3) Deciziile Comitetului executiv vor fi facute publice, in vederea luarii lor la cunostinta / comunicarii de catre / catre membrii A.Ch.R. si produc efecte juridice in aceleasi conditii in care sunt facute publice si produc efecte juridice deciziile Consiliului director.

         

          (4) Comitetul executiv decide angajarea, pe baza de contract individual de munca, in functia de Director executiv, a oricarei persoane fizice cu vechime in munca de cel putin 10 ani (inclusiv a Presedintelui ori a unui alt membru al Consilului Director sau al Comitetului executiv ori a unui salariat A.Ch.R.), precum si concedierea si modificarea contractului sau individual de munca.

          (5) Punerea in executare a deciziilor Comitetului executiv este de competenta Directorului executiv, cu observarea clauzei de la Art. 10 alin. 6 de mai jos.

          (6) Contractul individual de munca al Directorului executiv si actele aditionale la acesta vor fi semnate, in numele asociatiei, de catre oricare membru al Comitetului executiv, cu exceptia membrului care a fost desemnat chiar el Director executiv, daca este cazul.

                    (7) Atributiile Directorului executiv:

 • pune in executare hotararile Adunarii generale, alaturi de membrii Consiliului director, in limitele competentelor acordate,
 • pune in executare deciziile Comitetului executiv,
 • examineaza oportunitatea incheierii actelor juridice de administrare si conservare a patrimoniului asociatiei si le incheie in numele asociatiei atunci cand apreciaza ca incheierea lor este oportuna pentru asociatie,
 • aproba Regulamentul intern, negociaza si semneaza, in numele asociatiei, contractele individuale de munca si contractul colectiv de munca la nivel de unitate,
 • stabileste organigrama asociatiei (infiintarea si desfiintarea locurilor de munca, relatii de subordonare intre salariati si fata de organele de conducere ale asociatiei etc.),
 • stabileste si modifica modul de salarizare, valoarea salariilor brute, a sporurilor, a indeminzatiilor, a primelor, a diurnelor etc., cu exceptia celor care il privesc pe el, care vor fi stabilite de catre Comitetul executiv,
 • decide in privinta modificarii unilaterale sau negociate a contractelor individuale de munca, a concedierilor individuale sau colective, aplicarii sanctiunilor disciplinare salariatilor si semneaza toate documentele aferente acestor operatiuni, cu exceptia celor care il privesc pe el, care vor fi stabilite de catre Comitetul executiv si vor fi semnate de catre oricare membru al Comitetului executiv, cu exceptia membrului care a fost desemnat chiar el Director executiv, daca este cazul.

         

CAP. IV      Organisme si comisii de specialitate ale A.Ch.R.

 

 

Art. 11         (1)  Cartea de Origine Romana, referita prin acronimul ”C.O.R.”, este organismul tehnic al A.Ch.R. organizat si care functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de Consiliul director.

 

Art. 12        (1) Colegiul de arbitri, referit prin acronimul ”C.A.”, este organismul tehnic al A.Ch.R. organizat si care functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de Consiliul director.

                    (2) Presedintele C.A. este ales de Plenara C.A. si apoi va fi validat de Consiliul director.

                    (3) Arbitrii, secretarii si comisarii A.Ch.R. dobandesc, exercita si pierd aceste calitati in conditiile prevazute in regulamentul propriu.

 

Art. 13         (1) Colegiul de instructori de dresaj, referit prin acronimul ”C.I.D.”, este organismul tehnic al A.Ch.R. organizat si care functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de Consiliul director.

 

                    (2) Presedintele C.I.D. este ales de Plenara C.I.D. si apoi va fi validat de Consiliul director.

 

                    (3) Instructorii de dresaj, asistentii de instructori de dresaj si atentatorii A.Ch.R. dobandesc, exercita si pierd aceste calitati in conditiile prevazute in regulamentul propriu.

 

 

Art. 14         (1) Colegiul de handleri, referit prin acronimul ”C.H.”, este organismul tehnic al A.Ch.R. organizat si care functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de Consiliul director.

 

                    (2) Presedintele C.H. este ales de Plenara C.H. si apoi va fi validat de Consiliul director.

 

                    (3) Handlerii A.Ch.R. dobandesc, exercita si pierd aceste calitati in conditiile prevazute in regulamentul propriu.

 

Art. 15        (1) Comisia Chinotehnica este comisia de specialitate a A.Ch.R. organizata si care functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de Consiliul director, fiind compusa din 3 membri alesi de Consiliul director pe o perioada de 4 ani.

                    (2) Presedintele acestei comisii este Responsabilul chinotehnic al A.Ch.R.

 

 

Art. 16        (1) Comisia pentru omologarea internationala a raselor autohtone este comisia de specialitate a A.Ch.R. compusa din 3 membri alesi de Consiliul director pe o perioada de 4 ani.

 

Art. 17        (1) Comisia de etica si disciplina este comisia de specialitate, cu rol consultativ, compusa din 3 membri si 2 supleanti alesi de Consiliul director pe o perioada de 4 ani, organizata si care functioneaza in baza regulamentului propriu, aprobat de Consiliul director, cu atributii si competente in verificarea respectarii de catre asociatiile/cluburile A.Ch.R. si catre persoanele afiliate acestora a:

 • statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale A.Ch.R. ale F.C.I. si ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.,
 • dispozitiilor legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi.

 

 

Art. 18        (1) Comisia de Cenzori este formata din 3 membri alesi de Adunarea generala pe o perioada de 4 ani.

                    (2) Comisia de Cenzori verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei si  intocmeste rapoarte pe care le prezinta Adunarii generale.

                    (3) Functia de membru in Comisia de Cenzori nu este retribuita.

                    (4) Membri Comisiei de Cenzori nu pot face parte din Consiliul director.

                    (5) Cel putin o persoana din rândul membrilor Comisiei de Cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

 

Art. 19         (1) Cu aprobarea Consiliului director pot fi infiintate si alte comisii si organisme de specialitate ale caror membri vor fi alesi de catre Consiliul director.

                   

CAP. V                  Recompense si sanctiuni

Art. 20        (1) Pentru servicii deosebite aduse miscarii chinologice precum si pentru activitatea chinologica deosebita, Consiliul director poate acorda urmatoarele recompense:

 • membru de onoare A.Ch.R.
 • diploma si medalia de onoare A.Ch.R.
 • altele.

 

 

Art. 21        (1) Sanctiunile ce pot fi aplicate asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. de catre Consiliul director, cu observarea conditiilor prevazute de Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, sunt:

 • avertismentul;
 • suspendarea unor servicii A.Ch.R. pe o perioada de maxim 1 an de zile;
 • suspendarea calitatii de membru A.Ch.R. pe o perioada de maxim 1 an de zile;
 • excluderea din A.Ch.R.,
 • orice alte sanctiuni prevazute de prezentul Statut si de regulamentele A.Ch.R. in vigoare.

CAP. VI      Mijloace banesti, surse si destinatii.

Art. 22        (1) Veniturile A.Ch.R. sunt constituite din:

 • tarife percepute pentru serviciile prestate de C.O.R., C.A., C.I.D., C.H. si specialistii in domeniul chinologic;
 • cotele de sprijin ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.;
 • tarifele de licentiere ale arbitrilor, secretarilor, comisarilor, handlerilor, crescatorilor, atentatorilor, asistentilor si instructorilor de dresaj;
 • donatii, sponsorizari etc.;
 • tarife pentru licentierea organizarii competitiilor canine si a altor evenimente chinologice;
 • dobânzi bancare,
 • alte venituri ocazionale.

 

 

Art. 23        (1) Cheltuielile A.Ch.R. se fac numai in scopul atingerii obiectivelor prevazute in prezentul statut si in conformitate cu dispozitiile art.2 din statutul A.Ch.R. si aprobate de Consiliul director.

 

 

 

CAP.VII      Dizolvare si lichidare

Art. 24        (1) Dizolvarea asociatiei se poate face de catre o Adunare Generala Extraordinara convocata special in acest scop. Cvorumul necesar in Adunarea generala Extraordinara de dizolvare va fi format din reprezentantii a minim 2/3 din numarul membrilor A.Ch.R. Hotarârile sunt luate cu minimum 2/3 din voturile celor prezenti.

                    (2) Adunarea generala Extraordinara va numi o comisie de lichidare insarcinata cu stabilirea activului si pasivului A.Ch.R.  Activul A.Ch.R. poate trece doar la o asociatie nelucrativa si care are in general aceleasi obiective cu cele ale A.Ch.R.

CAP. VIII    Dispozitii speciale privind membrii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.

 

 

Art. 25         (1) Nu pot fi membrii ai asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. decat solicitantii care indeplinesc CUMULATIV toate conditiile de mai jos:

 • s-au angajat in scris ca vor cunoaste, respecta si aduce la indeplinire statutele, regulamentele, hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si administrare ale A.Ch.R. si ale F.C.I. si ca vor respecta dispozitiile legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi;
 • nu datoreaza sume de bani, chiar si prescrise, catre A.Ch.R. sau oricare dintre membrii sai;
 • nu sunt membri in organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • nu au fost sanctionati disciplinar definitiv cu excluderea si nu au facut obiectul unei proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii membrului la calitatea de membru al unei asociatii/club A.Ch.R., in cei 5 ani anteriori datei depunerii cererii de aderare (afiliere);
 • nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de crestere si detinere al cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea speciala a Codului penal roman), cu exceptia cazului in care au trecut cel putin 5 ani de la data reabilitarii sau de la data implinirii termenului de reabilitare;
 • au transmis documentatii de aderare (afiliere) valide, formate din:
 1. a) cererea de aderare (afiliere) - formular tipizat A.Ch.R.;
 2. b) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formular tipizat A.Ch.R.
 3. c) copia lizibila actului de identitate (in cazul persoanelor fizice), respectiv copia certificatului inregistrare in registrul public           aplicabil (in cazul persoanelor juridice),
 • au achitat taxa de inscriere si cotizatia anuala.

 

 

Art. 26         (1) Drepturile membrilor asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.:

 • sa voteze in cadrul sedintelor Adunarilor generale ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. la care au aderat, potrivit convingerilor si intereselor proprii, insa numai cu respectarea scopului si a obiectivelor asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. la care au aderat, cu exceptia membrilor simpatizanti si a membrilor de onoare care nu au drept de vot;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrare si control ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. la care au aderat, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute in statutul membrilor A.Ch.R. la care au aderat si dispozitiile legale (daca e cazul); nu au dreptul sa aleaga si sa fie alesi cu membrii simpatizanti si membrii de onoare;
 • sa atace in justitie hotararile Adunarii generale si deciziile Consiliilor directoare ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. la care au aderat, precum si deciziile Consiliului director A.Ch.R. pronuntate in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R.; in exercitarea cu buna credinta a acestui drept, data luarii la cunostinta despre hotarare sau decizie, se considera a fi data afisarii hotararii sau deciziei pe site-ul oficial de internet al asociatiei/clubului A.Ch.R. la care au aderat sau al A.Ch.R. (dupa caz), conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.
 • sa participe la toate activitatile organizate de asociatiile/cluburile A.Ch.R. la care au aderat, potrivit scopului si obiectivelor acestora,
 • sa expuna, personal sau prin alte persoane, cainii detinuti ori aflati in proprietatea sau coproprietatea lor, in toate competitiile canine si evenimentele chinologice organizate sub egida F.C.I., A.Ch.R.; acest drept NU le este recunoscut membrilor inscrisi pe listele forfetare comunicate de F.C.I., A.Ch.R.;
 • sa beneficieze de serviciile C.O.R., prin intermediul asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. la care sunt afiliati;
 • sa aiba acces la informatii, standarde si mijloacele materiale ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. la care sunt afiliati in vederea folosirii lor numai potrivit scopului acestor membrii si/sau A.Ch.R.;
 • sa participe la actiunile sanitar-veterinare organizate de catre A.Ch.R. sau de catre asociatiile/cluburile A.Ch.R. la care sunt afiliati;
 • sa efectueze stagii de pregatire si specializare;
 • sa utilizeze spatiile amenajate de catre asociatiile/cluburile A.Ch.R. la care sunt afiliati sau puse la dispozitia acestor membri pentru deprinderea, fixarea si imbunatatirea calitatilor utilitare, fizice si a rezistentei cainilor;
 • sa fie informati, prin publicarea pe site-ul oficial de internet al asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. la care sunt afiliati si/sau al A.Ch.R., cu privire la toate convocarile, citatiile, hotararile, deciziile, recomandarile etc. ale membrilor A.Ch.R. din care fac parte, precum si cu privire la toate convocarile, citatiile, hotararile, deciziile, recomandarile etc. ale Adunarilor generale, Consiliului director, Comitetului executiv, Colegiului de arbitri, Colegiului de instructori, Comisiei de etica si disciplina si ale oricaror alte comisii si organisme A.Ch.R., si cu privire la orice alte aspecte referitoare la activitatea A.Ch.R., asigurandu-se insa anonimizarea acelor date cu caracter personal care nu sunt necesare scopului afisarii; in exercitarea cu buna credinta a acestui drept, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site-ul oficial de internet respectiv, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.

 

 

Art. 27         (1) Obligatiile membrilor asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.:

 • sa asigure bunastarea cainilor si a celorlalte animale detinute;
 • sa nu aplice rele tratamente si cruzimi cainilor si a celorlalte animale detinute;
 • sa cunoasca, sa respecte si sa aduca la indeplinire statutele, regulamentele, hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si administrare ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. la care au aderat, ale A.Ch.R. si ale F.C.I., precum si dispozitiile legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi;
 • sa nu adere la organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • sa nu participe la competitii canine sau alte evenimente chinologice sub egida unor organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • sa nu solicite si sa nu obtina acte de origine, certificate, diplome, arbitraje etc. pentru cainii proprii de la organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • sa nu accepte montarea cainilor proprii cu caini care nu prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in sectiunea Membri); in cazul montelor accidentale cu caini care nu prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. sa NU solicite la C.O.R. eliberarea de acte de origine;
 • sa nu achizitioneze, in deplina proprietate sau in coproprietate, sub nicio forma (vanzare, donatie, schimb, dare in plata, aport etc.), sa nu detina, sa nu selectioneze, sa nu reproduca, sa nu amelioreze, sa nu creasca si sa nu comercializeze caini care NU prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in sectiunea Membri);
 • sa actualizeze datele lor personale de identificare la termenele si in conditiile prevazute in Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali aprobat de Consiliul director;
 • sa se abtina de la orice comportament agresiv fizic sau verbal fata de orice persoana fizica care actioneaza in nume personal sau pentru altii in domeniul chinologic;
 • sa respecte bunele moravuri, sa se comporte in mod civilizat si cu buna-credinta, sa nu denigreze, sa nu discrimieze si sa nu hartuiasca nicio persoana fizica care actioneaza in nume personal sau pentru altii in domeniul chinologic, cu orice ocazie si in orice mediu de comunicare (fizic – prezenta personala, reviste, ziare, magazine, flyere, afise, manifeste etc. sau electronic – telefonic, posta electronica, retele sociale, site-uri de internet, mesaje SMS, WhatsApp si similare etc.), inclusiv, dar nelimitat, cu ocazia postarii in mediul on-line a propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participarii la adunari publice, proteste, competitii canine si alte evenimente chinologice, sedinte ale organelor de conducere si ale organismelor cu activitate chinologica, intrevederi personale directe, convorbiri telefonice, teleconferinte etc.; efectuarea de inregistrari audio/video fara ca persoanele participante sa cunoasca, la momentul inregistrarii, ca sunt inregistrate, precum si transmiterea, in orice forma, a acestor inregistrari catre terti este considerata o incalcarea a bunelor moravuri;
 • sa nu dezinformeze prin propriile opinii si informatii si sa ia masuri rezonabile de verificare a autenticitatii opiniilor si informatiilor altor persoane pe care le fac publice cu orice ocazie si in orice mediu de comunicare (fizic – prezenta personala, reviste, ziare, magazine, flyere, afise, manifeste etc. sau electronic – telefonic, posta electronica, retele sociale, site-uri de internet, mesaje SMS, WhatsApp si similare etc.), inclusiv, dar nelimitat, cu ocazia postarii in mediul on-line a propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participarii la adunari publice, proteste, competitii canine si alte evenimente chinologice, sedinte ale organelor de conducere si ale organismelor cu activitate chinologica, intrevederi personale directe, convorbiri telefonice, teleconferinte etc. –;
 • sa verifice periodic site-ul oficial de internet al membrului A.Ch.R. din care face parte si site-ul oficial de internet al A.Ch.R., pentru a lua la cunostinta si a fi informati cu privire la toate hotararile Adunarilor generale, deciziile Consiliului director, convocarile Adunarilor generale si, in general, cu privire la orice aspecte referitoare la activitatea Asociatiei si a A.Ch.R. In executarea intocmai a acestei obligatii, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.
 • sa achite contravaloarea cheltuielilor de judecata efectuate de A.Ch.R in fiecare stadiu procesual (fond, apel, recurs) al proceselor in care au fost pronuntate hotarari judecatoresti favorabile A.Ch.R. in contradictoriu cu ei, in termen de o saptamana de la data postarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. a contravalorii cheltuielilor de judecata efectuate, sub sanctiunea excluderii; in cazul in care, hotararea definitiva pronuntata intr-un proces este defavorabila A.Ch.R, cheltuielile de judecata achitate conform celor de mai sus se restituie de catre A.Ch.R in termen de o saptamana de la data primirii hotararii definitive, fara insa ca eventuala excludere pentru neplata anterioara a contravalorii cheltuielilor de judecata sa fie anulata;

 

 

Art. 28         (1) Sanctiunile ce pot fi aplicate de catre Consiliul director A.Ch.R.  membrilor asociatilor/cluburilor A.Ch.R., cu observarea conditiilor prevazute de Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, sunt:

 • avertismentul;
 • suspendarea unor servicii A.Ch.R. pe o perioada de maxim 3 ani de zile;
 • suspendarea calitatii de membru in asociatiile/cluburile A.Ch.R. pe o perioada de maxim 3 ani de zile;
 • excluderea din cadrul asociatiei/clubului A.Ch.R.,
 • orice alte sanctiuni prevazute de prezentul Statut si de regulamentele A.Ch.R. in vigoare.

 

 

Art. 29         (1) Pierderea calitatii de membru poate avea loc:

 • de drept;
 • prin renuntare;
 • prin excludere,
 • ca urmare a constatarii existentei unor declaratii asimilate declaratiilor false date in cursul procedurii de aderare (afiliere).

 

 

Art. 30         (1) Calitatea de membru al unei/unui asociatii/club A.Ch.R. se pierde de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, in oricare dintre cazurile prevazute mai jos:

 • la data condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de crestere si detinere al cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea speciala a Codului penal roman);
 • la data aderarii (afilierii) la o organizatie chinologica afiliata la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in sectiunea Membri);
 • la data participarii la o competitie canina sau la un alt eveniment chinologic sub egida unei organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • la data solicitarii sau la data obtinerii de acte de origine, certificate, diplome, arbitraje etc. pentru cainii proprii de la organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • la data realizarii unei monte a unuia dintre cainii proprii cu caini care NU prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. sau la data solicitarii la C.O.R. de acte de origine pentru puii nascuti din astfel de monte;
 • la data achizitionarii, in deplina proprietate sau in coproprietate, sub orice forma (vanzare, donatie, schimb, dare in plata, aport etc.) de caini care NU prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. sau la data comercializarii unor astfel de caini;
 • la data retragerii consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul exercitarii calitatii de membru si al indeplinirii obligatiilor legale ale Asociatiei si ale A.Ch.R.;
 • la data decesului persoanei fizice, mentionata in certificatul de deces sau in hotararea judecatoreasca definitiva pronuntata in acest sens,
 • la data lichidarii persoanei juridice, mentionata in hotararea judecatoreasca definitiva pronuntata in acest sens.

 

 

Art. 31         (1) Pierderea calitatii de membru al unei/unui asociatii/club A.Ch.R. prin renuntare are loc la data comunicarii cererii scrise de renuntare.

                    (2) Cererile colective de renuntare nu  produc  niciun efect, semnatarii cererilor fiind considerati in continuare membri pana la formularea de cereri personale in acest scop.

 

 

Art. 32         (1) Ca urmare a transferului prerogativei disciplinare catre A.Ch.R., pierderea calitatii de membru prin excludere are loc la data afisarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. a deciziei de excludere pronuntate de Consiliul director A.Ch.R. in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R.

 

 

Art. 33         (1) Pierderea calitatii de membru ca urmare a constatarii existentei unor declaratii asimilate declaratiilor false date in cursul procedurii de aderare (afiliere) are loc la data afisarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. a deciziei de constatare pronuntate de Consiliul director A.Ch.R. in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R.

 

Art. 34         (1) Nu pot dobandi calitatea de arbitru, secretar, comisar, atentator, asistent de dresaj, instructor de dresaj, handler si crescator decat membrii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.

 

 

Art. 35         (1) La data suspendarii calitatii de membru al unei/unui asociatii/club A.Ch.R. se suspenda de drept, fara indeplinirea altor formalitati, si calitatea de arbitru, secretar, comisar, handler, atentator, asistent de dresaj, instructor de dresaj si crescator.

 

                    (2) De la aceeasi data se suspenda, de drept, fara indeplinirea altor formalitati, toate autorizatiile, licentele, afixele/sufixele de canisa, imputernicirile emise/eliberate de A.Ch.R. membrului suspendat pana la data la care acestea vor fi reactivate.

 

                    (3) La data incetarii suspendarii, membrul care detine si calitatea de crescator isi poate relua activitatea, fara indeplinirea altor formalitati, afixele/sufixele de canisa reactivandu-se de drept, fara indeplinirea altor formalitati.

 

                    (4) La data incetarii suspendarii, membrul care detine si calitatea de arbitru, secretar, comisar, handler, atentator, asistent de dresaj sau instructor de dresaj are obligatia reactivarii autorizatiei, licentei etc. prin sustinerea si promovarea examenului prevazut de regulamentul propriu al colegiului/colegiilor din care face parte.

Art. 36         (1) La data pierderii calitatii de membru al unei/unui asociatii/club A.Ch.R. se pierde de drept, fara indeplinirea altor formalitati, si calitatea de arbitru, secretar, comisar, handler, atentator, asistent de dresaj, instructor de dresaj si crescator.

 

                    (2) De la aceeasi data inceteaza, de drept, fara indeplinirea altor formalitati, toate autorizatiile, licentele, afixele/sufixele de canisa, imputernicirile emise/eliberate de A.Ch.R. fostului membru.

 

                    (3) In cazul in care fostul membru dobandeste din nou calitatea de membru al unei/unui asociatii/club A.Ch.R., acesta va putea sa isi reactiveze autorizatiile, licentele etc. prin sustinerea si promovarea examenului prevazut de regulamentul propriu al colegiului/colegiilor din care face parte. Afixele/sufixele de canisa pot fi reactivate numai daca acestea nu au fost atribuite altor solicitanti

 

CAP. IX       Dispozitii speciale privind beneficiarii reali, prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

 

Art. 37         (1) Persoanele fizice membre ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. si reprezentantii legali sau conventionali ai persoanelor juridice membre ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.  constituie persoane vizate.

 

                    (2) Datele de identificare ale persoanelor vizate reprezinta D.C.P.,  in intelesul dispozitiilor art. 4 alin. 1 G.D.P.R.

 

                    (3) Prelucrarea D.C.P. ale persoanelor vizate se poate face numai cu respectarea stricta a G.D.P.R. si a legislatiei nationale in domeniu.

 

                    (4) Conform prevederilor art. 19 alin. 1 din Legea nr. 129/2019, A.Ch.R. si asociatiile/cluburile A.Ch.R. au obligatiile de a obtine si de a detine informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii lor reali, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate, si sa le puna la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.

 

                    (5) Potrivit dispozitiilor art. 63 teza I din Legea nr. 129/2019:

 • A.Ch.R. are obligatia ca in termen de maxim 90 zile de la data incetarii starii de alerta pe teritoriul Romaniei sa isi completeze statutul propriu cu datele de identificare ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R constand in denumire, codul de inregistrare fiscala, seria si numarul certificatului de inscriere in registrul special aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1, sediul social si sa transmita Judecatoriei Sectorului 1 copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale certificatului de inscriere in registrul special aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1,
 • asociatiile/cluburile A.Ch.R. au obligatia ca in termen de maxim 90 zile de la data incetarii starii de alerta pe teritoriul Romaniei sa completeze statutele proprii cu datele de identificare ale membrilor lor constand in numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, domiciliul sau resedinta si sa transmita instantelor de judecata de la sediul lor copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii acestor persoane.

 

                    (6) Conform prevederilor art. 34^4 alin. 1 si 4 din OG nr. 26/2000, A.Ch.R. si asociatiile/cluburile A.Ch.R. au obligatia de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarilor lor reali ori de câte ori intervine o modificare a datelor acestora, in termen de maximum 30 zile de la data modificarii, printr-o declaratie data de catre o persoana fizica imputernicita in acest sens de catre Consiliul director.

 

                    (7) Nerespectarea de catre A.Ch.R. si asociatiile/cluburile A.Ch.R. a obligatiilor de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu sanctiuni principale constand in amenda de la 200 lei la 2.500 lei, iar daca au mai fost anterior sanctionate pentru nerespectarea acelorasi obligatii, amenda este de la 500 lei la 5.000 lei, aplicandu-se totodata si sanctiunea complementara a dizolvarii pe cale judecatoreasca a A.Ch.R. si a asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. vinovate.

 

                    (8) Se constata ca A.Ch.R. si asociatiile/cluburile A.Ch.R. NU pot obtine si prelucra D.C.P. ale membrilor si beneficiarilor lor reali decat de la acestia, care, pe cale de consecinta, au obligatia declararii si actualizarii D.C.P. direct la  asociatiile/cluburile A.Ch.R. din care fac parte, la termenele si in conditiile prevazute in Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali, aprobat de Consiliul director.

 

                    (9) Conform G.D.P.R., membrii si beneficiarii reali trebuie sa isi dea consimtamantul in mod explicit la  prelucrarea D.C.P. in scopurile de mai sus, iar lipsa consimtamantului explicit sau retragerea consimtamantului la prelucrarea D.C.P. ale beneficiarilor reali in scopurile mai sus amintite face imposibila exercitarea calitatii de membru in cadrul asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.

 

                    (10) Pentru protejarea interesului colectiv al A.Ch.R. si al asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. fata de eventualul refuz al membrilor si beneficiarilor reali de a-si da consimtamantul la prelucrarea D.C.P. sau fata de retragerea consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale A.Ch.R. si ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R., ori fata de nedeclararea si/sau neactualizarea de catre beneficiarii reali a D.C.P.,  calitatea de membru al asociatiei teritoriale / clubului membru A.Ch.R inceteaza, DE DREPT, fara indeplinirea altor formalitati si fara a se urma procedurile de excludere prevazute in statutele asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. si ale A.Ch.R.:

la data prevazuta in Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali, aprobat de Consiliul director.

 • in cazul in care membrul NU indeplineste obligatiile prevazute in reglementarile A.Ch.R. din domeniul beneficiarilor reali si al prelucrarii si protectiei D.C.P.,
 • la data la care isi retrage consimtamantul la prelucrarea D.C.P. in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale A.Ch.R. si ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.

 

                           (11) Pe cale de consecinta, toti membrii A.Ch.R. si solicitantii care doresc sa devina membrii A.Ch.R. au obligatia aprobarii si introducerii in statutele proprii a clauzei de conformare prevazuta de alin. (10) de mai sus.

 

                           (12) Pentru protejarea interesului colectiv al A.Ch.R. si al asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. fata de eventualul refuz al membrilor asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. de a-si da consimtamantul la prelucrarea D.C.P. sau fata de retragerea consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul dobandirii si exercitarii acestor calitati, aceste calitati inceteaza, DE DREPT, fara indeplinirea altor formalitati si fara a se urma alte proceduri, la data retragerii consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul dobandirii si exercitarii acestor calitati.

 

CAP. X         Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 38         (1) Pana la data de 15 iunie 2022, toate asociatiile/cluburile A.Ch.R. vor inainta catre A.Ch.R.:

 • copia statutului actualizat la zi si
 • copia codul de inregistrare fiscala,

astfel incat A.Ch.R. sa fie in masura sa intocmeasca si sa depuna la Judecatoria Sectorului 1 documentatia prevazuta de dispozitiile art. 63 teza I din Legea nr. 129/2019

 

 

Art. 39         (1) Pana la data de 15 iunie 2022, membrii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. care la data de 16.04.2022 se afla in cel putin una dintre situatiile prevazute la Cap. VIII din Statut care ar putea atrage pierderea de drept a calitatii de membru al unei/unui asociatii/club A.Ch.R. sau sanctionarea inclusiv excluderea, au obligatia instiintarii asociatiei/clubului A.Ch.R. din care fac parte si a clarificarii pozitiei lor in sensul de a decide daca raman sau nu membrii ai asociatiei/clubului A.Ch.R. respectiv si apoi de a lua toate masurile de a se conforma prezentului Statut.

 

                    (2) Incepand cu data de 16 iunie 2022, Comisia de Etica si Disciplina va putea proceda, din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane interesate, la verificarea modului in care membrii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. se conformeaza prezentului Statut.

 

 

Art. 40         (1) Pana la data de 1 septembrie 2022, asociatiile/cluburile A.Ch.R. se vor asigura ca indeplinesc cerintele minimale de resurse si organizare necesare pentru desfasurarea optima a activitatilor chinologice.

 

 

Art. 41         (1) Pentru evitarea oricaror confuzii si neclaritati, se adopta prezenta dispozitie tranzitorie conform careia toate sesizarile aflate pe rolul Comisiei de Etica si Disciplina la data de 16.04.2022, precum si cele ce vor fi inregistrate incepand cu aceasta data, vor fi solutionate in conformitate cu Regulamentul  Comisiei de Etica si Disciplina ce va fi aprobat de Consiliul director pana cel mai tarziu in data de 16.08.2022, fara insa a se aduce atingere actelor de procedura deja indeplinite cu respectarea dispozitiilor  Regulamentului  Comisiei de etica si disciplina anterior.

 

Art. 42         (1) Termenii cu specific chinologic utilizati in prezentul Statut au semnificatiile care deriva fie din dispozitiile legale, fie din regulamentele F.C.I.

                   

                              (2) Aceste semnificatii sunt aplicabile termenilor cu specific chinologic utilizati in toate regulamentele, hotararile si deciziile A.Ch.R., sens in care Consiliul director A.Ch.R. va adapta actualele regulamente pentru a corespunde acestor termeni.

                   

                              (3) Pe de alta parte, avand in vedere ca anumite dispozitii legale din Romania contin semnificatii eronate ale unor termeni sau nu contin nicio semnificatie a acestor termeni, termenii utilizati in prezentul Statut vor avea semnificatiile mentionate in Anexa nr. 3 la Statut.

                   

                              (4) In cazul in care, in activitatea chinologica exista sau apare necesitatea utilizarii de termeni cu specific chinologic ale caror semnificatii NU sunt precizate in prezenta Anexa nr. 3 la Statut sau in cazul in care se impune modificarea acestor termeni, Consiliul director A.Ch.R. este imputernicit sa stabileasca si sa modifice semnificatiile acestor termeni, precum si sa actualizeze Anexa nr. 3 la Statut, fara a fi necesara aprobarea Adunarii generale.

 

Prezenta forma a Statutului A.Ch.R. reprezinta forma actualizata in urma modificarilor aduse prin hotararile Adunarilor Generale din 20.07.2000, 04.02.2001, 28.02.2004, 16.04.2005, 25.03.2007, 28.03.2009, 21.03.2010, 14.04.2018, 30.03.2019 si 16.04.2022

Clauzele evidenţiate cu caractere ingrosate si inclinate (bold+italic), au fost aprobate de Adunarea generala a mebrilor A.Ch.R. de la Sibiu, din data de 16.04.2022.

 

Presedinte A.Ch.R.

Cristian Stefanescu

ANEXA NR. 1

la Statutul A.Ch.R.

 

 

Datele de identificare ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.

 

ANEXA NR. 2

la Statutul A.Ch.R.

 

 

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(art. 26 G.D.P.R.)

 

 

 1. A.Ch.R. si membrii sai actioneaza ca "operatori asociati de date cu caracter personal" in cadrul unui "grup de intreprinderi", in care A.Ch.R. este "intreprinderea care controleaza", iar membrii A.Ch.R. sunt "intreprinderile afiliate/controlate", conform pct. 37, pct. 48, art. 4 pct. 7, art. 4 pct. 19 si art. 26 G.D.P.R., in ceea ce priveste:
 • desfasurarea activitatilor chinologice;
 • formarea initiala si continua, precum si atestarea arbitrilor, secretarilor, comisarilor, handlerilor, atentatorilor, asistentilor si instructorilor de dresaj A.Ch.R., inclusiv gestionarea registrelor de evidenta a lor;
 • formarea initiala si continua, precum si atestarea crescatorilor;
 • furnizarea serviciilor in domeniul chinologic si in domeniul cainilor periculosi, agresivi si utilitari);
 • organizarea de competitii canine si alte evenimente chinologice,
 • respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. privind regimul de detinere al cainilor periculosi si agresivi;
 • regimul beneficiarilor reali ai A.Ch.R. si al asociatilor fara drept de vot ai membrilor A.Ch.R.,
 • exercitarea prerogativei disciplinare fata de asociatiile/cluburile A.Ch.R. si fata de persoanele afiliate acestora, in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina, prin intermediul Comisiei de Etica si Disciplina si a Consiliului director.

 

 1. Avand in vedere cele de mai sus, desfasurarea normala a activitatii A.Ch.R. si a asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. in realizarea scopului si obiectivelor propuse si pentru respectarea obligatiilor legale care le revin, presupune prelucrarea unui volum insemnat de date cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul ”D.C.P.” ale persoanelor fizice cu care A.Ch.R. si asociatiie/cluburile A.Ch.R. intra in contact, referite in continuare drept ”persoane vizate”, prelucrare care nu se poate realiza decat in conditiile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 679/2016, referit in continuare prin acronimul ”G.D.P.R.”

 

 1. Operatorii asociati prelucreaza D.C.P. ale persoanelor vizate in scopul PRINCIPAL al respectarii obligatiilor legale ce le revin si in scopul PRINCIPAL al derularii urmatoarelor activitati curente:
 • relatii publice/petitionare/formulare de puncte de vedere la solicitarile persoanelor fizice,
 • stabilirea oportunitatii incheierii si incheierea cu persoanele vizate a contractelor de munca/voluntariat, a contractelor de furnizare de bunuri si servicii si a contractelor de adeziune/aderare la actele constitutive si statutele Operatorilor asociati, dupa caz,
 • exercitarea de catre persoanele vizate a calitatii de salariat, zilier, voluntar si/sau de membru al Operatorilor asociati, sau de arbitru, comisar/secretar, asistent si instructor dresaj canin, atentator inscris pe listele A.Ch.R., ale F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, dupa caz,
 • organizarea si derularea de competitii canine si evenimente chinologice,
 • furnizarea de servicii catre persoanele vizate, precum dar nelimitat la:

                    * inscrierea la competitiile canine si evenimentele chinologice organizate sub egida A.Ch.R., a F.C.I. si a celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati,

                    ** intermedierea si/sau obtinerea certificatelor de origine, a certificatelor de aptitudini, a diplomelor si a afixelor/sufixelor de canisa etc.

                    *** evaluarea si inregistrarea cainilor periculosi/agresivi si eliberarea adeverintelor aferente conform OUG nr.55/2002 etc.

 • tinerea evidentei actualizate a persoanelor vizate care au calitatea de beneficiari reali ai Operatorilor asociati,
 • tinerea evidentei actualizate a persoanelor vizate detinatoare de caini periculosi/agresivi,
 • incasarea sumelor de bani de la persoanele vizate,
 • probarea respectarii obligatiilor legale ale Operatorilor asociati,
 • probarea respectarii obligatiilor ce decurgand din contractele incheiate cu persoanele vizate, precum si din statutele, regulamentele, hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si administrare ale Operatorilor asociati, ale F.C.I. si ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati,
 • permiterea accesului membrilor Operatorilor asociati la documentele interne publicate pe site-urile lor oficiale de internet,
 • eliberarea legitimatiilor,
 • gestionarea Cartii de Origine Romane,
 • gestionarea listelor forfetare,
 • solutionarea cererilor adresate comisiilor de etica si disciplina ale Operatorilor asociati,
 • centralizarea, publicarea si recunoasterea pe site-urile oficiale de internet ale Operatorilor asociati, ale F.C.I. si/sau ale celorlalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati a rezultatelor obtinute la competitiile canine si evenimentele chinologice organizate sub egida lor,
 • centralizarea listelor privind arbitrii, comisarii/secretarii, instructorii de dresaj, atentatorii etc. recunoscuti de A.Ch.R., de F.C.I. si de celelalte federatii internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati
 • formularea de cereri, actiuni, aparari si reprezentare în fata instantelor, unitatilor parchet, institutiilor/autoritatilor centrale si locale, organismelor cu atributii administrativ jurisdictionale, notarilor, executorilor judecatoresti etc.

 

 1. Prelucrarea D.C.P. ale persoanelor vizate se realizeaza fie direct de catre Operatorii asociati, fie de catre persoanele imputernicite ale Operatorilor asociati, respectiv furnizorii externi de servicii de responsabil cu protectia datelor personale, furnizorii de servicii contabile, furnizorii de servicii de resurse umane, furnizorii de servicii de sanatate si securitate in munca, furnizorii de servicii de secretariat, furnizorii de servicii de organizare a expozitiilor, furnizorii de  servicii  de  fotografiere/inregistrare  video,  furnizorii  de  servicii  de  creare  si gazduire/mentenanta programe informatice si site-uri internet, furnizorii de servicii de tiparire a cataloagelor, foilor de arbitraj, furnizorii de servicii juridice etc.

 

 1. Operatorii asociati convin ca persoanele vizate de prelucrarea D.C.P. sunt:
 • proprietarii de caini (crescatori sau nu), inclusiv minori
 • handlerii,
 • candidatii si arbitrii, secretarii si comisarii, asistentii si instructorii de dresaj, asistentii si atentatorii inscrisi pe listele A.Ch.R. si/sau listele F.C.I.,
 • solicitantii, concurentii si participantii la competitiile canine si evenimentele chinologice, inclusiv minori,
 • candidatii si membrii Consiliului director A.Ch.R.,
 • candidatii si membrii Comisiei de cenzori A.Ch.R.,
 • candidatii si membrii Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R.,
 • candidatii si personalul salariat sau zilier al A.Ch.R.,
 • reprezentantii legali sau conventionali ai furnizorilor si beneficiarilor A.Ch.R.,
 • candidatii persoane fizice si persoanele fizice membre ale membrilor A.Ch.R.,
 • candidatii si reprezentantii legali sau conventionali ai membrilor A.Ch.R. (membrii consiliilor directoare, cenzorii sau membrii comisiilor de cenzori, secretarii etc.),
 • candidatii si personalul salariat sau zilier al membrilor A.Ch.R.,
 • reprezentantii legali sau conventionali ai furnizorilor si beneficiarilor membrilor A.Ch.R.,
 • reclamantii, paratii si martorii in dosarele de cercetare a sesizarilor adresate Comisiei de Etica di Disciplina
 • reclamantii, paratii, chematii in garantie si intervenientii in procesele in justitie in care A.Ch.R. si/sau membrii sai sunt parte sau in care i/li se solicita de catre autoritati sa transmita D.C.P.,
 • reprezentantii legali sau conventionali ai reclamantilor, paratilor, chematilor in garantie si ai intervenientilor in procesele in justitie in care A.Ch.R. si/sau membrii sai sunt parte sau in care i/li se solicita de catre autoritati sa transmita D.C.P.,
 • reprezentantii legali sau conventionali ai autoritatilor care solicita catre A.Ch.R. sa transmita D.C.P.,
 • alte persoane fizice cu care A.Ch.R. poarta corespondenta legata de activitatea sa, a asociatiilor/cluburilor A.Ch.R., a arbitrilor, comisarilor si secretarilor inscrisi pe listele A.Ch.R. etc.,

 

 1. Operatorii asociati convin in mod expres ca scopurile prelucrarii D.C.P. ale persoanelor vizate sunt, dupa caz, urmatoarele:
 • furnizarea de servicii in domeniul chinologic catre persoanele vizate, direct de catre A.Ch.R. sau prin intermediul asociatiilor/cluburilor A.Ch.R., dupa caz (inregistrari in Cartea de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor etc.)
 • organizarea interna a operatorilor asociati, conform actelor lor constitutive si dispozitiilor legale in vigoare, in ceea ce priveste evidenta membrilor organismelor de executie, control si de specialitate si a candidatilor la aceste functii, evidenta membrilor persoane fizice si a candidatilor, organizarea si participarea la sedintele adunarilor generale, ale Consiliului director, ale comisiei de cenzori si ale organismelor de specialitate,
 • asigurarea pregatirii continue a arbitrilor, a secretarilor si a comisarilor inscrisi pe listele A.Ch.R., publicitatea acestor liste, precum si examinarea candidatilor,
 • organizarea competitiilor canine si a altor evenimente chinologice sub egida A.Ch.R. si evidenta titlurilor/calificativelor acordate, care presupune inregistrarea si evidenta solicitantilor, gestionarea listei forfetare, acordarea accesului in cadrul perimetrelor competitiilor canine si evenimentelor chinologice, realizarea arbitrajelor si informarea publica privind desfasurarea si rezultatele competitii canine si evenimentelor chinologice,
 • indeplinirea obligatiilor legale ale operatorilor asociati in ceea ce priveste a) modul de dobandire si inregistrare in registrele publice a calitatii de membru in Consiliul director si in comisia de cenzori, b) adoptarea programelor de cunoastere a clientelei, colectarea si stocarea documentatiilor privind operatiunile desfasurate si comunicarea tranzactiilor suspecte, c) evaluarea si inregistrarea cainilor periculosi si agresivi, precum si inregistrarea si evidenta proprietarilor/detinatorilor de caini periculosi si agresivi, d) resursele umane, respectiv in vederea incheierii, modificarii, executarii si incetarii contractelor individuale de munca, a tinerii evidentei salariatilor si/sau a zilierilor, a asigurarii securitatii si sanatatii in munca a salariatilor si/sau zilierilor etc., e) gestiunea economico-financiara si administrativa, respectiv tinerea contabilitatii, f) arhivarea, (v) comunicarea de D.C.P. catre autoritatile publice,
 • incheierea de contracte si acorduri cu a) furnizorii si beneficiarii operatorilor asociati, b) autoritatile cu competente in domeniul chinologic, respectiv instantele de judecata, unitatile de parchet, Politia nationala si Politia locala, Jandarmeria Romana, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, referita in continuare A.N.S.V.S.A., Colegiul Medicilor Veterinari, referit in continuare C.M.V. etc.,
 • informarea publica privind organizarea, desfasurarea si rezultatele competitiilor canine si a altor evenimente chinologice , organizate sub egida A.Ch.R., prin prezentarea pe site-urile oficiale de internet ale operatorilor asociati,
 • informarea publica privind componenta Colegiului de arbitri, a Corpului secretarilor/comisarilor pentru expozitii si a Corpului secretarilor/comisarilor pentru examne de lucru.
 • protejarea intereselor legitime ale operatorilor asociati, atat pentru prevenirea litigiilor cat si, daca este cazul, in cadrul litigiilor in care operatorii asociati sunt/vor fi parte,
 • purtarea corespondentei cu alte entitati.

 

 1. In desfasurarea activitatilor lor si in vederea respectarii obligatiilor legale care le revin, operatorii asociati au obligatia legala de a prelucra, dupa caz, toate sau doar o parte dintre urmatoarele D.C.P. ale persoanelor vizate:
 • numele si prenumele;
 • adresa de domiciliu, resedinta sau adresa unde locuiesc efectiv (adresa completa - strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul, orasul, judetul/sectorul, codul postal, tara);
 • data nasterii;
 • codul numeric personal sau, dupa caz, un alt element unic de identificare similar (echivalentul acestuia pentru persoanele straine);
 • numarul si seria documentului de identitate;
 • cetatenia;
 • faptele inscrise in cazierul fiscal,
 • datele bancare necesare efectuarii incasarilor/platilor, respectiv numarul de cont bancar si institutia de credit la care este deschis,
 • copii ale documentelor de identitate,
 • semnatura.

 

8.1 In plus, in scopul informarii publice privind organizarea, desfasurarea si rezultatele competitiilor canine si al altor evenimentelor chinologice, organizate sub egida A.Ch.R., operatorii asociati vor prelucra imaginile faciale ale expozantilor si a altor participanti cu ocazia desfasurari competitiilor canine si al evenimentelor chinologice organizate sub egida A.Ch.R.

8.2 De asemenea, in scopul informarii publice privind componenta Colegiului de arbitri, a Corpului secretarilor/comisarilor pentru expozitii si a Corpului secretarilor/comisarilor pentru examne de lucru, operatorii asociati vor prelucra si imaginea faciala si limbile vorbite de catre arbitrii, secretarii/comisarii inscrisi pe listele A.Ch.R.

 

 1. Mai mult, in scopul comunicarii cu persoanele vizate, operatorii asociati vor prelucra si D.C.P. constand in adresa posta electronica si/sau numerele de telefon comunicate in mod explicit de catre persoanele vizate sau obtinute din surse publice.

 

10.1 Prelucrarea D.C.P. se va face prin intermediul unei Aplicatii Informatice Unice, referita in continuare prin acronimul A.I.U., la nivelul grupului de intreprinderi din care fac parte operatorii asociati, care va permite operatorilor asociati sa prelucreze in mod unitar D.C.P. ale persoanelor vizate, pe baza de conturi de utilizator, parole si nivele de acces diferite, structurata pe urmatoarele sectiuni principale:

 • cartea de origine,
 • competitiile canine, examenele si testarile chinologice,
 • registrul cainilor periculosi, agresivi si utilitari
 • arbitrii, comisarii si secretarii,
 • asistentii si instructorii de dresaj,
 • atentatorii,
 • membrii A.Ch.R. si membrii asociatiilor/cluburilor A.Ch.R.,
 • lista forfetara,

utilizand mijloace manuale si automatizate (servere si statii de lucru etc.) fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art. 4 pct. 4 si art. 22 GDPR.

10.2 In acest sens, operatorii asociati imputernicesc Consiliul director al A.Ch.R. ca, prin decizii adoptate in conditiile statutului A.Ch.R., sa stabileasca si sa modifice caracteristicile si functionalitatile efective ale A.I.U., sa negocieze cu furnizorii de software in vederea realizarii A.I.U. si sa achizitioneze serviiciile aferente, ori de cate ori apreciaza ca este necesar.

10.3 Cu toate acestea, si fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art. 4 pct. 4 si art. 22 GDPR, cu titlu tranzitoriu pana la data la care va fi implementata A.I.U., prelucrarea D.C.P. ale persoanelor vizate se va realiza utilizand mijloace manuale (formulare tipizate aprobate de catre Consiliul director al A.Ch.R. prin decizii luate in conditiile statutului A.Ch.R.) si automatizate (servere, statii de lucru, aplicatii de evidenta si inscriere in expozitii  etc. in privinta carora D.P.O. a constatat ca indeplinesc cerintele de legalitate a prelucrarii si de securitate a bazelor de date prevazute de GDPR.).

 

 1. Operatorii asociati inteleg sa prelucreze D.C.P. ale persoanelor vizate numai in conditiile legislatiei speciale in materie, fie direct (prin intermediul personalului salarial sau zilier, dupa caz), fie prin intermediul persoanelor imputernicite ale acestora (persoane juridice contractante si functionarii lor).

 

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii D.C.P. ale persoanelor vizate de catre operatorii asociati sunt, dupa caz:
 • consimtamantul persoanelor vizate,
 • necesitatea incheierii de contracte intre persoanele vizate si operatorii asociati, fie in vederea furnizarii de servicii chinologice, fie in vederea dobandirii calitatii de membri ai membrilor A.Ch.R,
 • indeplinirea obligatiilor legale ale operatorilor asociati,
 • realizarea intereselor legitime ale operatorilor asociati, inclusiv in ceea ce priveste probarea existentei, intinderii, executarii, modificarii si incetarii tuturor raporturilor lor juridice cu persoanele vizate, protectia proprietatii, recuperarea creantelor proprii etc.

 

13.1 In aplicarea art. 26 alin. 1 teza finala GDPR, pentru toate operatiunile de prelucrare a D.C.P., operatorii asociati inteleg sa desemneze un responsabil cu protectia datelor unic la nivelul grupului de intreprinderi, referit in continuare prin acronimul D.P.O., care va actiona ca punct unic de contact pentru persoanele vizate si pentru autoritatile nationale de supraveghere si care va asigura, pentru toti operatorii asociati solutionarea cererilor adresate de persoanele vizate pe perioada prelucrarii D.C.P.

13.2 Operatorii asociati imputernicesc Consiliul director al A.Ch.R. ca, prin decizii adoptate in conditiile statutului A.Ch.R., sa desemneze si sa inlocuiasca D.P.O. ori de cate ori apreciaza ca este necesar.

 

 1. Operatorii asociati imputernicesc Consiliul director al A.Ch.R. ca, prin decizii adoptate in conditiile statutului A.Ch.R., sa elaboreze, sa adopte, sa modifice, sa completeze sau sa abroge politicile si procedura de prelucrare a D.C.P. la nivelul grupului de intreprinderi, ori de cate ori apreciaza ca este necesar.

 

 1. Operatorii asociati isi asuma responsabilitatea ca toate prelucrarile D.C.P. ale persoanelor vizate sa fie efectuate in conformitate cu scopurile si temeiurile juridice mentionate in prezentul acord, precum si cu respectarea dispozitiilor legale in materie, fiecare dintre operatorii asociati asigurand protectia si securitatea fizica a bazelor de date continand D.C.P. ale persoanelor vizate stocate pe documentele, statiile de lucru si/sau serverele proprii, precum si sa respecte drepturile speciale in materie ale persoanelor vizate.

 

 1. In sensul celor de mai sus, operatorii asociati imputernicesc Consiliul director al A.Ch.R. ca, prin decizii luate in conditiile prevazute in statutul A.Ch.R., sa stabileasca, sa modifice si sa completeze, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, data limita a implementarii A.I.U., caracteristicile tehnice ale serverului, ale sistemului de operare, ale aplicatiei antivirus, ale aplicatiei de protectie (firewall) si ale aplicatiei de criptare necesare stocarii A.I.U. si a gazduirii securizate a site-urilor oficiale de internet ale operatorilor asociati sau sa identifice orice alte solutii in acest sens viabile din punct de vedere tehnic si economic.

 

 1. De asemenea, operatorii asociati imputernicesc Consiliul director al A.Ch.R. ca, prin decizii luate in conditiile prevazute in statutul A.Ch.R., sa stabileasca, sa modifice si sa completeze, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, caracteristicile statiilor de lucru, inclusiv a sistemelor de operare, a aplicatiilor antivirus, a aplicatiilor de protectie (firewall) si de criptare, care vor fi achizitionate de fiecare operator asociat in parte pentru prelucrarea D.C.P. conform prezentului acord.

 

 1. Pentru asigurarea posibilitatii restaurarii D.C.P. in caz de distrugere, stergere accidentala sau ilegala, furt etc., operatorii asociati imputernicesc Consiliul director A.Ch.R. sa negocieze si sa achizitioneze servicii de stocare "in cloud" a bazei/bazelor de date creata/create cu ajutorul A.I.U. sau sa identifice orice alte solutii in acest sens viabile din punct de vedere tehnic si economic.

 

 1. In vederea asigurarii securitatii D.C.P. prelucrate, operatorii asociati imputernicesc Consiliul director al A.Ch.R. ca, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, sa identifice, sa implementeze, sa modifice si sa completeze masuri viabile din punct de vedere tehnic si economic de pseudonimizare / anonimizare a D.C.P. din bazele de date si de pe suporturile de hartie, atunci cand este cazul si este posibil acest lucru (de exemplu, pseudonimizarea unora dintre D.C.P. ale proprietarilor atat pe certificatele de origine, cat si in cadrul cataloagelor expozitiilor si fiselor de arbitraj).

 

 1. Operatorii asociati imputernicesc Consiliul director al A.Ch.R. ca, prin decizii luate in conditiile prevazute in statutul A.Ch.R., ori de cate ori apreciaza ca este necesar, sa stabileasca, sa modifice si sa completeze caracteristicile generale ale mijloacelor de protectie la incendiu (detectoare de fum, extinctoare automate etc.) si ale mijloacelor de asigurare a securitatii fizice impotriva accesului persoanelor neautorizate (gratii, incuietori etc.) in spatiile in care operatorii asociati prelucreaza D.C.P., care sa asigure atat protectia in caz de incendiu cat si in caz de tentativa de furt sau acces neautorizat a/la bazele de date si/sau a/la documentele care contin D.C.P.

 

 1. Prelucrarea de catre oricare dintre operatorii asociati si/sau reprezentantii ori persoanele lor imputernicite a oricaror D.C.P. ale persoanelor vizate in alte conditii decat cele mentionate in prezentul acord de prelucrare, se va face de catre fiecare operator pe propria sa raspundere, ca operator de sine statator si in afara prezentului acord de prelucrare

 

22.1 Operatorii asociati imputernicesc Consiliul director al A.Ch.R. ca, prin decizii luate in conditiile prevazute in statutul A.Ch.R., sa completeze, sa modifice, sa inlocuiasca si/sau sa abroge orice clauza din prezentul acord de prelucrare, ori de cate ori apreciaza ca este necesar.

22.2 In cazul in care o decizie a Consiliului director al A.Ch.R. din cele prevazute in prezentul acord de prelucrare este atacata in justitie de catre oricare dintre operatorii asociati, decizia si aplicarea acesteia se suspenda de drept, pana la solutionarea definitiva a dosarului respectiv sau pana la data realizarii unui acord in acest sens intre partile litigante.

 

 

ANEXA NR. 3

la Statutul A.Ch.R.

 

 

DEFINITII

 

 

                    Prin ACTE DE ORIGINE RECUNOSCUTE DE AsociatiA ChinologicA RomanA, afiliata la Federatia Chinologica Internationala se intelege:

          (i) fie certificatul de origine, referit in limbajul comun drept ”pedigree”, eliberat de catre Asociatia Chinologica Romana, referita in continuare prin acronimul A.Ch.R., afiliata la Federatia Chinologica Internationala, referita in continuare prin acronimul F.C.I., sau de catre o alta organizatie chinologica recunoscuta de catre F.C.I.,

          (ii) fie certificatele de origine eliberate parintilor puilor de catre A.Ch.R. sau de catre o alta organizatie chinologica recunoscuta de F.C.I., IMPREUNA cu declaratia de monta si fatare, in cazul in care certificatul de origine NU a fost inca eliberat pentru puii rezultati dintr-o monta realizata intre doi caini din aceeasi rasa pura, documente care atesta ca:

          - parintii puilor fac parte din aceeasi rasa pura,

          - parintii puilor au realizat impreuna o monta,

          - din monta au rezultat puii respectivi.

NU sunt recunoscute de A.Ch.R. documentele de origine emise de organizatii chinologice care NU sunt recunoscute de F.C.I.

 

                    Prin ALTE EVENIMENTE CHINOLOGICE se intelege conferintele, plenarele, dezbaterile, work-shop-urile, sesiunile, cursurile de pregatire/perfectionare, expozitii si targuri specializate etc.

 

          Prin BENEFICIAR se intelege:

          (i) orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care solicita A.Ch.R. prestarea serviciilor legate de cainii periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari.

 

          Prin beneficiar real al A.Ch.R. se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă A.Ch.R., adica asociatii  cu drept de vot ai asociatilor/cluburilor A.Ch.R., intrucat aceste persoane fizice exercită controlul asupra A.Ch.R., prin dreptul de a numi sau de a revoca Consiliului director A.Ch.R. si membrii Comisiei de cenzori A.Ch.R.;

 

          Prin CAINE DE RASA PURA se intelege:

          (i) cainele rezultat din doi parinti apartinand aceleiasi rase pure SI si care are un act de origine recunoscut de A.Ch.R.

 

Prin CAINE METIS se intelege:

(i) cainele care prezinta doar unele dintre caracterele morfologice ale unui caine de rasa pura sau ale unui caine de tip Pit Bull, Boerbull sau Bandog.

 

Prin CAINE DIN RASA COMUNA se intelege:

          (i) cainele care NU este nici caine de rasa pura si nici caine metis.

 

          Prin CAINI AGRESIVI se intelege cainii, grupati in doua categorii, dupa cum urmeaza:

(i) categoria I: cainii care, fara sa fie provocati, musca sau ataca persoane ori animale domestice in locuri publice sau private, conform art. 2 alin. 1 lit. A din O.U.G. nr. 55/2002,

(ii) categoria a II-a: cainii care participa la lupte intre caini sau care au fost antrenati in acest scop, conform art. 2 alin. 1 lit. B din O.U.G. nr. 55/2002,

          NU intra in categoria cainilor agresivi:

(i) cainele care ataca sau musca o persoana care a patruns fara drept, in orice mod, intr-o proprietate privata sau publica protejata de acel caine,

(ii) cainele folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale sau de serviciile publice de securitate, protectie si paza, care, aflandu-se in misiune, a atacat sau a muscat o persoana.

 

          Prin CAINI PERICULOSI se intelege cainii, grupati in doua categorii, dupa cum urmeaza:

(i) categoria I: cainii de lupta si de atac, care sunt acei caini ce sunt asimilati prin caracterele lor morfologice cu caini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metisii lor, conform art. 1 lit. A din O.U.G. nr. 55/2002,

(ii) categoria a II-a: cainii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor, conform art. 1 lit. B din O.U.G. nr. 55/2002.

 

Prin CAINI UTILITARI, referiti in continuare prin acronimul cainilor utilitari, se intelege:

(i) orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza, de persoanele cu dizabilitati, precum si orice caine folosit in caz de dezastre sau de catre organizatiile neguvernamentale in activitatile educative, terapeutice, de cautare si salvare sau utilitare.

 

          Prin CARNET DE SANATATE al cainelui se intelege documentul omonim, completat si eliberat de catre medicul veterinari in conditiile H.G. nr. 1059/2013 si ale Ordinului ANSVSA nr. 1/2014.

          Carnetul de sanatate reprezinta doar un act de identificare a cainelui si NU constituie un act de origine, caci carnetul de sanatate se elibereaza in baza actului de origine al cainelui (daca exista) si a informatiilor furnizate de catre proprietarul cainelui.

 

          Prin CHELTUIELI DE DEPLASARE se intelege:

          (i) costul cu combustibilul, consumabilele (solutie parbriz, ulei motor etc.) si cu uzura autovehiculului, rezultat in urma aplicarii unui tarif forfetar de 1,5 lei pentru fiecare kilometru din distanta de la sediul social sau punctul de lucru (sediul secundar) al asociatiei/clubului A.Ch.R. din care face parte specialistul in domeniul chinologic si pana la locatia in care se afla cainele si inapoi, calculata pe drumuri publice si indicata prin utilizarea unui calculator de rute (Waze, Google Maps, Via Michelin etc.)

SI

          (ii) costul cu perioada de timp petrecuta de specialistul in domeniul chinologic in mijlocul de transport, rezultat in urma aplicarii unui tarif forfetar de 100 lei pentru fiecare ora de transport a specialistului de la sediul social sau punctul de lucru (sediul secundar) al asociatiei/clubului A.Ch.R. din care face parte specialistul si pana la locatia in care se afla cainele si inapoi, conform perioadei de timp necesare parcurgerii distantei respective, calculata pe drumuri publice si indicata prin utilizarea unui calculator de rute (Waze, Google Maps, Via Michelin etc.).

 

          Prin competitii canine se intelege concursurile, examenele, testarile etc. in care sunt, de regula, evaluati/bonitati cainii

 

          Prin COMPORTAMENT AGRESIV FIZIC se intelege orice actiune fizica de impingere, tragere, impiedicare, lovire, intepare, ridicare, coborare a unei persoane fara voia sa, aruncare de obiecte si lichide (inclusiv saliva) asupra unei persoane, inclusiv gesturile obscene sau amenintatoare.

 

          Prin COMPORTAMENT AGRESIV VERBAL se intelege adresarea de amenintari, injurii si cuvinte jignitoare referitoare la calitatile si/sau defectele fizice sau psihice ale unei persoane, precum si folosirea unui limbaj cu conotatii sexuale si referiri directe la sexualitatea oricarei persoane.

 

          Prin CRESCATORI se intelege persoanele fizice şi juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, care deţin caini ce fac parte din fondul canin în scopul obţinerii de produşi (pui).

 

          Prin declaratii asimilate declaratiilor false se intelege acele declaratii care sunt in contradictie evidenta cu documentele pe care se bazeaza sau la care fac referire, ori cu documentele din care rezulta o alta situatie de fapt decat cea declarata, fara sa fie necesar ca aceste contradictii evidente sa fie constatate prin hotarari judecatoresti sau acte ale organelor de urmarire penala.

 

          Prin DEZINFORMARE se intelege o serie de informații al căror caracter fals sau înșelător poate fi verificat si care sunt, în mod cumulativ:

 1. a) create, prezentate și diseminate pentru a obține un câștig economic sau pentru a induce publicul în eroare, în mod deliberat și
 2. b) care pot provoca un prejudiciu public.

Noțiunea de „dezinformare” nu include publicitatea înșelătoare, erorile de citare, satira și parodia sau știrile și comentariile partizane identificate în mod clar și nu aduce atingere obligațiilor legale, codurilor de autoreglementare din domeniul publicității și standardelor privind publicitatea înșelătoare.

 

          Prin DISCRIMINARE se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

          Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.

  Sunt discriminatorii prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor de mai sus, faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.

 

          Prin PASAPORT al cainelui se intelege documentul omonim, completat si eliberat de catre medicul veterinari in conditiile H.G. nr. 1059/2013 si ale Ordinului ANSVSA nr. 1/2014.

          Pasaportul reprezinta doar un act de identificare a cainelui si NU constituie un act de origine, caci pasaportul se elibereaza in baza carnetului de sanatate al cainelui, care, la randul sau, se elibereaza in baza actului de origine al cainelui (daca exista) si a informatiilor furnizate de catre proprietarul cainelui.

 

          Prin ”EXISTENTA UNEI proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii solicitantului la calitatea de membru al unei asociatii teritoriale sau club national membru al A.Ch.R.” se intelege, dupa caz:

 1. declansarea si nefinalizarea (din cauza renuntarii solicitantului la calitatea de membru) a ansamblului de masuri tehnice, organizatorice si juridice de analiza a posibilelor incalcari de catre solicitant a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi, a statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale F.C.I., A.Ch.R. sau ale unei asociatii teritoriale/club national membru A.Ch.R., prevazute de statutele sau regulamentele F.C.I., A.Ch.R., asociatiilor teritoriale/cluburilor nationale membre ale A.Ch.R., dupa caz,
 2. finalizarea, fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare (din cauza renuntarii solicitantului la calitatea de membru), a ansamblului de masuri tehnice, organizatorice si juridice de analiza a posibilelor incalcari de catre solicitant a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi, a statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale F.C.I., A.Ch.R. sau ale unei asociatii teritoriale/club national membru A.Ch.R., prevazute de statutele sau regulamentele F.C.I., A.Ch.R., asociatiilor teritoriale/cluburilor nationale membre ale A.Ch.R., dupa caz.

 

 

          Prin RASE PURE se intelege toate rasele de caini recunoscute definitiv sau provizoriu de catre F.C.I., prezentate pe site-ul F.C.I. la adresa http://fci.be/en/Nomenclature/

 

          Prin REGISTRUL DE EVIDENTA A CAINILOR PERICULOSI SI AGRESIVI, referit in continuare prin acronimul RECPAU, se intelege:

          - cu titlu tranzitoriu, fisierul electronic de tip Microsoft Excel in care sunt inscrise in mod centralizat datele referitoare la cainii periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari, precum si ale proprietarilor si detinatorilor temporari ai acestor caini

          - cu titlu definitiv, aplicatia informatica (achizitionata sau pentru care A.Ch.R. si asociatiile/cluburile A.Ch.R. vor fi licentiate) ce va fi creata, organizata si care va functiona cu respectarea dispozitiilor comunitare si nationale privind protectia datelor cu caracter personal, in vederea prelucrarii si evidentei centralizate a datelor referitoare la cainii periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari, precum si ale proprietarilor si detinatorilor temporari ai acestor caini si emiterii automate de adeverinte ce contin masuri de contrafacere eficiente.

 

          Prin ”sanctiune disciplinara definitiva de excludere” se intelege decizia/hotararea luata de catre Consiliul director al A.Ch.R. sau a organului statutar al unei asociatii/club A.Ch.R. prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara a excluderii membrului din asociatia teritoriala/clubul national respectiv.

 

          Prin SPECIALISTI IN DOMENIUL CHINOLOGIC, referiti in continuare drept SPECIALISTI, se intelege acele persoane fizice membre ale asociatiilor/cluburilor A.Ch.R., care au o reala experienta in domeniul chinologic, desemnate conform prezentului regulament de catre asociatiile/cluburile A.Ch.R. din care fac parte, respectiv:

(i) arbitrii chinologi inregistrati in cadrul Asociatiei Chinologice Romane, referita in continuare prin acronimul A.Ch.R., afiliata la Federatia Chinologica Internationala, referita in continuare prin acronimul F.C.I.;

(ii) secretarii si comisarii inregistrati A.Ch.R., cu o vechime de cel putin 2 ani;

(iii) instructorii de dresaj canin inregistrati A.Ch.R.;

(iv) asistentii de instructori de dresaj canin inregistrati A.Ch.R., cu o vechime de cel putin 2 ani;

(v) handlerii inregistrati A.Ch.R. cu o vechime de cel putin 2 ani;

(vi) crescatorii de caini care detin un afix /sufix de canisa acordat de A.Ch.R./F.C.I. si care desfasoara activitati de reproducere si crestere stiintifica a cainilor de cel putin 5 ani, dovedita cu inregistrarea cel putin o data la 2 ani a cate unui cuib la Cartea de Origine Romana sau la orice organism similar din cadrul unei organizatii chinologice recunoscute de F.C.I.;

(vii) medicii veterinari de libera practica titulari ai unei unitati medicale veterinare de asistenta care a fost inregistrata de catre Colegiul Medicilor Veterinari ca utilizator al Registrului de evidenta a cainilor cu stapan, referit in continuare prin acronimul R.E.C.S.;

(viii) medicii veterinari angajati ai unei unitati medicale veterinare de asistenta care a fost inregistrata de catre Colegiul Medicilor Veterinari ca utilizator al R.E.C.S.;

(ix) medicii veterinari care isi desfasoara activitatea intr-o clinica veterinara universitara care a fost inregistrata de catre Colegiul Medicilor Veterinari ca utilizator al R.E.C.S.,

(x) consilierul juridic al A.Ch.R.

 


 

GHID CU RECOMANDARI

pentru implementarea masurilor tehnice si organizatorice de conformare cu

dispozitiile art. 63 din Legea nr. 129/2019 dispozitiile art. 1 alin. 2 din OUG nr. 191/2020 si

prevederile Cap. II, Cap. VIII si Cap. IX din Statutul A.Ch.R.

 

 

 

I.   SCOP

 

 1. Prezentul Ghid isi propune sa prezinte recomandari catre asociatiile/cluburile Ch.R. pentru a le sprijini

in vederea implementarii masurilor tehnice si organizatorice de conformare cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 129/2019, dispozitiile art. 1 alin. 2 din OUG nr. 191/2020 si prevederile Cap. II, Cap. VIII si Cap. IX din Statutul A.Ch.R.

 1. Recomandarile continute in prezentul ghid au doar scop de informare si indrumare, asociatiile/cluburile A.Ch.R. putand alege propriile modalitati de conformare cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 129/2019, dispozitiile 1 alin. 2 din OUG nr. 191/2020 si prevederile Cap. II, Cap. VIII si Cap. IX din Statutul A.Ch.R.

II.   MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE PENTRU ASIGURAREA CONFORMARII

 

 1. Conform dispozitiilor legale mai sus mentionate, pana la data de 10 iunie 2022, fiecare asociatie/club A.Ch.R. trebuie sa depuna copiile certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de identitate ale membrilor lor la judecatoria in raza careia isi au sediul, precum si sa isi completeze/modifice statutul propriu, astfel incat acesta sa contina cel putin urmatoarele clauze obligatorii:
 • datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;
 • exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
 • denumirea asociatiei;
 • sediul asociatiei;
 • durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor, in cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a statutului este obligatorie;
 • componenta organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
 • persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de modificare a statutului in fata instantei de judecata;
 • modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
 • drepturile si obligatiile asociatilor;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
 • atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

 

 • destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60 din OG nr. 26/2000;
 • semnatura persoanei imputernicite sa desfasoare procedura de modificare a statutului in fata instantei de judecata;
 1. Conform prevederilor 38 alin. 1 din Statutul A.Ch.R., pana la data de 15 iunie 2022, fiecare asociatie/club A.Ch.R. trebuie sa inainteze catre A.Ch.R. copia statutului actualizat la zi si copia codulio de inregistrare fiscala, astfel incat A.Ch.R. sa fie in masura sa intocmeasca si sa depuna la Judecatoria Sectorului 1 documentatia prevazuta de dispozitiile art. 63 teza I din Legea nr. 129/2019.
 1. Conform prevederilor art. 6 alin. 1 par. (xiv) din Statutul A.Ch.R. mai sus mentionate, pana la data de 31 octombrie 2022, fiecare asociatie/club A.Ch.R. trebuie sa isi modifice statutele, regulamentele si structura organizatorica in conformitate cu prevederile Cap. VIII si Cap. IX din Statutul Ch.R.
 1. Desi termenele de conformare prevazute la 1 - 3 de mai sus sunt diferite, pentru a evita costurile suplimentare legate de convocarea a doua sedinte a Adunarii generale si de depunerea a doua documentatii la judecatoria in raza de competenta a caruia asociatia/clubul A.Ch.R. isi are sediul, va recomandam sa procedati la completarea/modificarea statutului asociatiei/clubului A.Ch.R. printr-o singura sedinta a Adunarii generale si cu depunerea unei singure documentatii la judecatorie, cel mai tarziu pana la data de 10 iunie 2022, conform pasilor prevazuti mai jos.

 

 1. Cu titlu preliminar, va informam ca incepand cu data de 5 decembrie 2020, asociatiile/cluburile Ch.R. nu mai au obligatia de a detine atat act constitutiv cat si statut, ci doar un statut.
 1. Prezentul ghid contine recomandari de completare/modificare doar a sectiunilor de mai jos din cadrul actualelor statute ale asociatiilor/cluburilor Ch.R., caci restul sectiunilor mentionate la art. II pct. 1 ar trebui sa existe deja si/sau sa fie adoptate de catre asociatiile/cluburile A.Ch.R. asa cum cred acestea de cuviinta:
 • conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii pentru dobandirea calitatii de asociat;
 • modul de pierdere a calitatii de asociat;
 • sanctiunile;
 • drepturile asociatilor;
 • obligatiile asociatilor,
 • componenta membrilor organelor de conducere (Adunarea generala), administrare (Consiliul director) si control (Cenzori, Comisia de cenzori).
 1. Va reamintim ca statutele asociatiilor/cluburilor Ch.R. pot fi modificate doar de catre Adunarile generale ale asociatilor.
 1. Pentru modificarea statutului de catre Adunarea generala, asigurati-va ca procedati la convocarea si tinerea sedintei Adunarii generale a asociatilor, conform actualelor prevederi ale statutului.
 1. Asigurati-va ca veti adopta hotararea de modificare a statutului, cu respectarea actualelor prevederi ale statutului privind cvorumul si modul de adoptare a hotararilor Adunarilor generale.
 1. Hotararea Adunarii generale ce se va adopta in conditiile de mai sus trebuie sa contina urmatoarele prevederi:

I.   Se aproba completarea/modificarea statutului Asociatiei in conformitate cu dispozitiile art. 63 din Legea nr. 129/2019 si dispozitiile art. 1 alin. 2 din OUG nr. 191/2020, asa cum rezuta mai jos.

 

 

 1. Datele de identificare ale asociatilor (numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanelor juridice si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social) sunt prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Statut.

Consiliul director este imputernicit sa actualizeze in permanenta Anexa nr. 1 la prezentul Statut, in functie de dinamica dobandirii si/sau a pierderii calitatii de asociat de catre solicitanti si/sau asociati. (Veti mentiona in anexa, in ordine alfabetica: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul

 

actului de identitate pentru asociatii persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale asociatilor persoane juridice si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social)

 

 

III.  Capitolul sau articolul nr.   privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii pentru dobandirea calitatii de asociat se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(ATENTIE! Identificati capitolul/articolul in actualul statut si mentionati-l in spatiul liber)

 

(1) Pot fi membrii ai Asociatiei doar solicitantii care indeplinesc CUMULATIV toate conditiile de mai jos:

 • s-au angajat in scris ca vor cunoaste, respecta si aduce la indeplinire statutele, regulamentele, hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si administrare ale Asociatiei, ale A.Ch.R. si ale F.C.I. si ca vor respecta dispozitiile legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi;
 • nu datoreaza sume de bani, chiar si prescrise, catre A.Ch.R. sau oricare dintre membrii sai;
 • nu sunt membri in organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • nu au fost sanctionati disciplinar definitiv cu excluderea si nu au facut obiectul unei proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii membrului la calitatea de membru al unei asociatii/club A.Ch.R., in cei 5 ani anteriori datei depunerii cererii de aderare (afiliere);
 • nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de crestere si detinere al cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea speciala a Codului penal roman), cu exceptia cazului in care au trecut cel putin 5 ani de la data reabilitarii sau de la data implinirii termenului de reabilitare;
 • au transmis documentatii de aderare (afiliere) valide, formate din:
  1. cererea de aderare (afiliere) - formular tipizatCh.R.;
  2. informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formular tipizat Ch.R.
  3. copia lizibila actului de identitate (in cazul persoanelor fizice), respectiv copia certificatului inregistrare in registrul public aplicabil (in cazul persoanelor juridice),
 • au achitat taxa de inscriere si cotizatia anuala.

(ATENTIE! Asigurati-va ca pe langa conditiile de dobandire mai sus-mentionate, statutul Asociatiei prevede si modalitatea de dobandire a calitatii de membru al Ascociatiei de catre solicitantii care indeplinesc conditiile mai sus-mentionate, iar in caz contrar, adoptati modalitatea de dobandire a calitatii de membru).

 

 

IV.  Capitolul sau articolul nr.   privind modul de pierdere a calitatii de asociat se modifica si va avea urmatorul continut:

(ATENTIE! Identificati capitolul/articolul in actualul statut si mentionati-l in spatiul liber)

 

 • Pierderea calitatii de asociat poate avea loc:
 • de drept;
 • prin renuntare;
 • prin excludere,
 • ca urmare a constatarii existentei unor declaratii asimilate declaratiilor false date in cursul procedurii de aderare (afiliere).
 • Calitatea de asociat se pierde de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, in oricare dintre cazurile prevazute mai jos:
 • la data condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de crestere si detinere al cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea speciala a Codului penal roman);
 • la data aderarii (afilierii) la o organizatie chinologica afiliata la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in secti­unea Membri);

 

 • la data participarii la o competitie canina sau la un alt eveniment chinologic sub egida unei organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • la data solicitarii sau la data obtinerii de acte de origine, certificate, diplome, arbitraje etc. pentru cainii proprii de la organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • la data realizarii unei monte a unuia dintre cainii proprii cu caini care NU prezinta acte de origine recu­noscute de F.C.I. si A.Ch.R. sau la data solicitarii la C.O.R. de acte de origine pentru puii nascuti din astfel de monte, cu exceptia montelor cu caini pentru care C.O.R. este deschisa si a montelor cu caini pentru care au fost eliberate adeverinte de caini utilitari in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind cainii peri­culosi, cainii agresivi si cainii utilitari;
 • la data achizitionarii, in deplina proprietate sau in coproprietate, sub orice forma (vanzare, donatie, schimb, dare in plata, aport etc.) de caini care NU prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. sau la data comercializarii unor astfel de caini, cu exceptia cainilor pentru care C.O.R. este deschisa si a cainilor pentru care au fost eliberate adeverinte de caini utilitari in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind cainii periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari;
 • la data retragerii consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul exercitarii calitatii de membru si al indeplinirii obligatiilor legale ale Asociatiei si ale A.Ch.R.;
 • la data decesului persoanei fizice, mentionata in certificatul de deces sau in hotararea judecatoreasca definitiva pronuntata in acest sens;
 • la data lichidarii persoanei juridice, mentionata in hotararea judecatoreasca definitiva pronuntata in acest sens,
 • in prima zi calendaristica ulterioara datei scadentei cotizatiei anuale, in cazul in care asociatul NU a achi­tat cotizatia anuala in cuantumul si la data prevazuta in statut sau in hotararile Adunarii generale ori in deciziile Consiliului director. (ATENTIE! Aceasta clauza se introduce in hotarare doar in cazul in care actualul statut al Asociatiei prevede pierderea calitatii de membru, de drept, pentru neplata coti­zatiei anuale. In egala masura, chiar si in lipsa prevederii de mai sus in actualul statut, membrii Asociatiei pot decide introducerea acestei clauze daca vor hotari in acest sens, prin vot exprimat in cadrul Adunarii generale).
 • in orice alte situatii prevazute in Statut drept cauze de incetare de drept a calitatii de membru.
 • Pierderea calitatii de asociat prin renuntare are loc la data comunicarii cererii scrise de renuntare. Cererile colective de renuntare nu produc niciun efect, semnatarii cererilor fiind considerati in continuare asociati pana la formularea de cereri personale in acest scop.
 • Pierderea calitatii de asociat prin excludere are loc la data afisarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. a deciziei de excludere pronuntate de Consiliul director A.Ch.R. in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R., cu exceptia excluderii pentru neplata cotizatiei anuale (daca neplata cotizatiei anuale este prevazuta de statutul Asociatiei ca o conditie de excludere), caz in care pierderea calitatii de asociat prin excludere are loc la data afisarii pe site-ul oficial de internet al Asociatiei a deciziei de excludere pronuntate de Consiliul director al Asociatiei in conditiile statutului si al regulamentelor Asociatiei.
 • Pierderea calitatii de asociat ca urmare a constatarii existentei unor declaratii asimilate declaratiilor false date in cursul procedurii de aderare (afiliere) are loc la data afisarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. a deciziei de constatare pronuntate de Consiliul director A.Ch.R. in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R.
 • Pentru protejarea interesului colectiv al A.Ch.R. si al asociatiilor/cluburilor A.Ch.R. fata de nedeclararea si/sau neactualizarea de catre beneficiarii reali a D.C.P., in cazul in care beneficiarul real NU isi indeplineste obligatiile de actualizare a D.C.P., calitatea de asociat CU drept de vot se transforma, de drept, in calitatea de asociat FARA drept de vot, fara indeplinirea altor formalitati si fara a se urma procedura de sanctionare prevazuta in Statutul A.Ch.R., la data prevazuta in Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali. Calitatea de membru CU drept de vot si de beneficiar real se redobandeste, de drept, fara indeplinirea altor formalitati, la data validarii documentatiei de actualizare depuse de catre persoana in cauza.

V.  Capitolul sau articolul nr.   privind sanctiunile si modul de aplicare a lor se modifica dupa cum urmeaza:

(ATENTIE! Identificati capitolul/articolul in actualul statut si mentionati-l in spatiul liber)

 

 • Prerogativa disciplinara pentru incalcarea de catre asociati a dispozitiilor legale privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor privind regimul juridic al cainilor periculosi si agresivi si/sau pentru incalcarea statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si administrare ale Asociatiei, ale F.C.I. sau ale A.Ch.R. se exercita de catre Consiliul director al A.Ch.R., in conformitate cu Statutul A.Ch.R. si cu Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R., cu exceptia excluderii pentru neplata cotizatiei anuale (daca neplata cotizatiei anuale este prevazuta de statut ca o conditie de excludere), care se decide de catre Consiliul director al Asociatiei in conditiile statutului si al regulamentelor Asociatiei.
 • Sanctiunile ce pot fi aplicate asociatilor de catre Consiliul director A.Ch.R., cu observarea conditiilor prevazute de Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina A.Ch.R., sunt:
 • avertismentul;
 • suspendarea unor servicii A.Ch.R. pe o perioada de maxim 3 ani de zile;
 • suspendarea calitatii de asociat pe o perioada de maxim 3 ani de zile;
 • excluderea,
 • orice alte sanctiuni prevazute de Statutul A.Ch.R. si de regulamentele A.Ch.R. in vigoare.

VI.   Capitolul sau articolul nr.    privind drepturile asociatilor se modifica dupa cum urmeaza:

(ATENTIE! Identificati capitolul/articolul in actualul statut si mentionati-l in spatiul liber)

 

(1) Drepturile asociatilor:

 • sa voteze in cadrul sedintelor Adunarilor generale ale Asociatiei, potrivit convingerilor si intereselor proprii, insa numai cu respectarea scopului si a obiectivelor Asociatiei, cu exceptia membrilor simpatizanti si a membrilor de onoare care nu au drept de vot;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute in statutul Asociatiei si in dispozitiile legale (daca e cazul); nu au dreptul sa aleaga si sa fie alesi cu membrii simpatizanti si membrii de onoare;
 • sa atace in justitie hotararile Adunarii generale si deciziile Consiliilor directoare ale Asociatiei, precum si deciziile Consiliului director A.Ch.R. pronuntate in conditiile Regulamentului Comisiei de Etica si Disci­plina A.Ch.R.; in exercitarea cu buna credinta a acestui drept, data luarii la cunostinta despre hotarare sau decizie, se considera a fi data afisarii hotararii sau deciziei pe site-ul oficial de internet al Asociatiei sau al A.Ch.R. (dupa caz), conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de ase­menea, pe site.
 • sa participe la toate activitatile organizate de Asociatie, potrivit scopului si obiectivelor acestora,
 • sa expuna, personal sau prin alte persoane, cainii detinuti ori aflati in proprietatea sau coproprietatea lor, in toate competitiile canine si evenimentele chinologice organizate sub egida F.C.I., A.Ch.R.; acest drept NU le este recunoscut membrilor inscrisi pe listele forfetare comunicate de F.C.I., A.Ch.R.;
 • sa beneficieze de serviciile C.O.R., prin intermediul Asociatiei;
 • sa aiba acces la informatii, standarde si mijloacele materiale ale Asociatiei in vederea folosirii lor numai potrivit scopului Asociatiei;
 • sa participe la actiunile sanitar-veterinare organizate de catre A.Ch.R. sau de catre Asociatie;
 • sa efectueze stagii de pregatire si specializare;
 • sa utilizeze spatiile amenajate de catre Asociatiei sau puse la dispozitia lor pentru deprinderea, fixarea si imbunatatirea calitatilor utilitare, fizice si a rezistentei cainilor;
 • sa fie informati, prin publicarea pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau al A.Ch.R., cu privire la toate convocarile, citatiile, hotararile, deciziile, recomandarile etc. ale Asociatiei, precum si cu privire la toate convocarile, citatiile, hotararile, deciziile, recomandarile etc. ale Adunarilor generale ale membrilor A.Ch.R., Consiliului director A.Ch.R., Comitetului executiv A.Ch.R., Colegiului de arbitri A.Ch.R., Colegiu­lui de instructori A.Ch.R., Colegiului de handleri A.Ch.R., Comisiei de etica si disciplina si ale oricaror alte comisii si organisme A.Ch.R., si cu privire la orice alte aspecte referitoare la activitatea A.Ch.R., asigu-randu-se insa anonimizarea acelor date cu caracter personal care nu sunt necesare scopului afisarii; in exercitarea cu buna credinta a acestui drept, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site-ul oficial de internet respectiv, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.

VII.   Capitolul sau articolul nr.    privind obligatiile asociatilor se modifica dupa cum urmeaza:

 

(ATENTIE! Identificati capitolul/articolul in actualul statut si mentionati-l in spatiul liber)

 

(1) Obligatiile asociatilor:

 • sa asigure bunastarea cainilor si a celorlalte animale detinute;
 • sa nu aplice rele tratamente si cruzimi cainilor si a celorlalte animale detinute;
 • sa cunoasca, sa respecte si sa aduca la indeplinire statutele, regulamentele, hotararile, deciziile si dis­pozitiile organelor de conducere si administrare ale Asociatiei, ale A.Ch.R. si ale F.C.I., precum si dispo­zitiile legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi;
 • sa nu adere la organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • sa nu participe la competitii canine sau alte evenimente chinologice sub egida unor organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • sa nu solicite si sa nu obtina acte de origine, certificate, diplome, arbitraje etc. pentru cainii proprii de la organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 • sa nu accepte montarea cainilor proprii cu caini care nu prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in secti­unea Membri); cu exceptia cainilor pentru care C.O.R. este deschisa si a cainilor pentru care au fost eliberate adeverinte de caini utilitari in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind cainii periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari; in cazul montelor accidentale cu caini care nu prezinta acte de origine recunos­cute de F.C.I. si A.Ch.R., sa NU solicite la C.O.R. eliberarea de acte de origine, cu exceptia cainilor pentru care C.O.R. este deschisa;
 • sa nu achizitioneze, in deplina proprietate sau in coproprietate, sub nicio forma (vanzare, donatie, schimb, dare in plata, aport etc.), sa nu detina, sa nu selectioneze, sa nu reproduca, sa nu amelioreze, sa nu creasca si sa nu comercializeze caini care NU prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in sectiunea Membri), cu exceptia cainilor pentru care C.O.R. este deschisa si a cainilor pentru care au fost eliberate adeverinte de caini utilitari in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind cainii periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari;
 • sa actualizeze datele lor personale de identificare la termenele si in conditiile prevazute in Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali;
 • sa se abtina de la orice comportament agresiv fizic sau verbal fata de orice persoana fizica care actio­neaza in nume personal sau pentru altii in domeniul chinologic;
 • sa respecte bunele moravuri, sa se comporte in mod civilizat si cu buna-credinta, sa nu denigreze, sa nu discrimieze si sa nu hartuiasca nicio persoana fizica care actioneaza in nume personal sau pentru altii in domeniul chinologic, cu orice ocazie si in orice mediu de comunicare (fizic – prezenta personala, reviste, ziare, magazine, flyere, afise, manifeste etc. sau electronic – telefonic, posta electronica, retele sociale, site-uri de internet, mesaje SMS, WhatsApp si similare etc.), inclusiv, dar nelimitat, cu ocazia postarii in mediul on-line a propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participarii la adunari publice, proteste, competitii canine si alte evenimente chinologice, sedinte ale organelor de conducere si ale or­ganismelor cu activitate chinologica, intrevederi personale directe, convorbiri telefonice, teleconferinte etc.; efectuarea de inregistrari audio/video fara ca persoanele participante sa cunoasca, la momentul inregistrarii, ca sunt inregistrate, precum si transmiterea, in orice forma, a acestor inregistrari catre terti este considerata o incalcarea a bunelor moravuri;
 • sa nu dezinformeze prin propriile opinii si informatii si sa ia masuri rezonabile de verificare a autenticitatii opiniilor si informatiilor altor persoane pe care le fac publice cu orice ocazie si in orice mediu de comuni­care (fizic – prezenta personala, reviste, ziare, magazine, flyere, afise, manifeste etc. sau electronic –telefonic, posta electronica, retele sociale, site-uri de internet, mesaje SMS, WhatsApp si similare etc.), inclusiv, dar nelimitat, cu ocazia postarii in mediul on-line a propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participarii la adunari publice, proteste, competitii canine si alte evenimente chinologice, sedinte ale organelor de conducere si ale organismelor cu activitate chinologica, intrevederi personale directe, convorbiri telefonice, teleconferinte etc. –;
 • sa verifice periodic site-ul oficial de internet al Asociatiei si site-ul oficial de internet al A.Ch.R., pentru a lua la cunostinta si a fi informati cu privire la toate hotararile Adunarilor generale, deciziile Consiliului director, convocarile Adunarilor generale si, in general, cu privire la orice aspecte referitoare la activitatea Asociatiei si a A.Ch.R. In executarea intocmai a acestei obligatii, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site, conform procesului verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.

 

 • sa achite contravaloarea cheltuielilor de judecata efectuate de A.Ch.R in fiecare stadiu procesual (fond, apel, recurs) al proceselor in care au fost pronuntate hotarari judecatoresti favorabile A.Ch.R. in contra-dictoriu cu ei, in termen de o saptamana de la data postarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. a contravalorii cheltuielilor de judecata efectuate, sub sanctiunea excluderii; in cazul in care, hotararea definitiva pronuntata intr-un proces este defavorabila A.Ch.R, cheltuielile de judecata achitate conform celor de mai sus se restituie de catre A.Ch.R in termen de o saptamana de la data primirii hotararii defi­nitive, fara insa ca eventuala excludere pentru neplata anterioara a contravalorii cheltuielilor de judecata sa fie anulata;
 • sa achite contravaloarea cotizatiei anuale, in cuantumul si la data prevazuta in statut sau in hotararile Adunarii generale ori in deciziile Consiliului director.

IX.   Organul de conducere al Asociatiei (Adunarea generala) este compus exclusiv din asociatii cu drept de vot, ale caror date de identificare sunt prevazute in Anexa nr. 2 la statut.

(Veti mentiona in anexa, in ordine alfabetica: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru asociatii persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale asociatilor persoane juridice si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social)

Consiliul director este imputernicit sa actualizeze in permanenta Anexa nr. 2 la prezentul Statut, in functie de dinamica dobandirii si/sau a pierderii calitatii de asociati cu drept de vot de catre solicitanti si/sau membri.

 

 

 1. Organul de administrare al Asociatiei (Consiliul director) este compus din asociatii cu drept de vot ale caror date de identificare sunt prevazute in Anexa 3 la statut.

(Veti mentiona in anexa, in ordine alfabetica: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru asociatii persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale asociatilor persoane juridice si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social)

Anexa nr. 3 la prezentul Statut se va actualiza in baza hotararilor Adunarilor generale ale Asociatiei, in functie de dinamica dobandirii si/sau a pierderii calitatii de membru in Consiliul director.

 

 

 1. Organul de control al Asociatiei (Cenzorul sau Comisia de cenzori) este compus din persoanele ale caror date de identificare sunt prevazute in Anexa 4 la statut.

(1. Aceasta clauza nu se va introduce daca Asociatia NU are obligatia de a desemna Cenzor – peste 15 membri – sau Comisie de cenzori – peste 100 membri –

 1. In cazul in care este necesara desemnarea Cenzorului sau a Comisiei de cenzori, se vor mentiona in anexa, in ordine alfabetica: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru asociatii persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale asociatilor persoane juridice si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social)

Anexa nr. 4 la prezentul Statut se va actualiza in baza hotararilor Adunarilor generale ale Asociatiei, in functie de dinamica dobandirii si/sau a pierderii calitatii de Cenzor sau de membru in Comisia de Cenzori.

 

 

 • Presedintele Asociatiei este imputernicit sa actualizeze si sa semneze versiunea actualizata a Statutului, conform hotararilor de mai sus ale Adunarii generale.

 

 

 • Doamna/domnul                    , domiciliat/a in                                                        , CNP                    , este imputernicita sa indeplineasca procedura de completare/modificare a Statutului la judecatoria in raza de competenta a caruia Asociatia isi are sediul, conform hotararilor de mai sus ale Adunarii generale.

 

 

 1. Dupa adoptarea hotararii Adunarii generale:
  • insa nu mai tarziu de data de 10 iunie 2022, aceasta trebuie depusa la Judecatoria in raza de competenta a careia Asociatia isi are sediul, impreuna cu copiile certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de identitate ale asociatilor, in conditiile art. 33 din OG nr. 26/2000.

 

 • insa nu mai tarziu de data de 15 iunie 2022, copia actualizata a statutului, copia certificatului de inscriere si copia certificatului de inregistrare fiscala vor fi trimise catre A.Ch.R.

Prezentul ghid a fost adoptat de catre Consiliul director A.Ch.R. prin Decizia nr.         din                                                                                                                    .

Ptr. conformitate,

Cristian Stefanescu

Presedintele Consiliului director A.Ch.R.

 

 


 

PROIECT DE MODIFICARE A  S T A T U T U LUI

ASOCIAȚIEI CHINOLOGICE A JUDEȚULUI MURES

propus spre aprobare în Ședința Adunării Generale convocată în 02.06.2022

TITLUL  I - DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA, SCOP, OBIECT.

 

Art.  1 – Denumirea:

(1)    Denumirea prezentei asociații este "ASOCIAȚIA CHINOLOGICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ", denumită în continuare „Asociație”.

(2)    Asociația este o organizație de specialitate având personalitate juridică, constituită în baza Legii 21/1924, fără scop patrimonial și își desfășoară activitatea cu respectarea legilor române, a regulamentelor Asociației Chinologice Romane (denumită în continuare „A.Ch.R”) și a prezentului statut.

(3)    Asociația este membră a A.Ch.R, cu sediul în Bd. Dinicu Golescu 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap.70, Sector 1, București.

Art.  2 – Sediul:

(1)      Sediul Asociației este în Târgu Mureș, str. Târgului nr.2, Județul Mureș.

(2)      Sediul Asociației poate fi schimbat la orice altă adresă din Târgu Mureș, prin decizia Consiliului Director.

Art.  3 – Durata:

(1)      Durata Asociației este nelimitată.

Art.  4 – Scopul:

(1)      Scopul Asociației constă în urmărirea și coordonarea din punct de vedere organizatoric a evoluției raselor canine recunoscute de către Federația Chinologica Internațională (denumită în continuare „F.C.I.”) în așa fel încât să se asigure puritatea raselor și conservarea aptitudinilor, în conformitate cu normele A.Ch.R. și F.C.I.

Art.  5 - Obiect de activitate:

(1)      Obiectul de activitate al Asociației constă în:

 1. a) organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității chinologice pe plan județean
 2. b) difuzarea și publicarea standardelor oficiale ale raselor, omologate de F.C.I.;
 3. c) organizarea expozițiilor și a concursurilor canine, respectiv organizarea și asigurarea desfășurării de activități competiționale pentru câinii de rasă prin examene de lucru, arbitraje de selecție, expoziții de frumusețe precum și activități de agrement – demonstrații de rase și dresaj;
 4. d) asigurarea corectitudinii datelor de înscriere în declarațiile de montă și fătare pentru Cartea de Origine Romana;
 5. e) intermedierea relațiilor între membri, precum și ajutarea și ghidarea lor în vederea creșterii câinilor de rasă;
 6. f) publicarea unui buletin periodic pentru cunoașterea și aprecierea raselor și pentru perfecționarea cunoștințelor crescătorilor;
 7. g) popularizarea raselor canine;
 8. h) stabilirea de relații cu alte asociații chinologice;
 9. i) alte activități care nu contravin scopului Asociației precum și prevederilor statutare ale A.Ch.R. și F.C.I.

 

Art. 6 – Beneficiarii reali:

(1)      În considerarea modului de organizare sub formă de ”asociații” reglementat de dispozițiile O.G. nr. 26/2000 și din perspectiva dispozițiilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea spălării banilor si a finanțării actelor de terorism:

(2)      Prin "beneficiar real" al Asociației se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă Asociația, adică membrii cu drept de vot ai Asociației, denumiți și membrii Adunării Generale a Asociației, întrucât aceste persoane exercită controlul asupra Asociației, prin dreptul de a numi sau de a revoca Consiliul Director al Asociației si membrii Comisiei de cenzori ai Asociației;

(3)      Asociația este obligată, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească și a amenzilor contravenționale:

 1. a) să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarii săi reali și cu privire la modalitatea  prin care se concretizează aceasta calitate;
 2. b) să depună la Ministerul Justiției declarații privind identitatea beneficiarilor reali;
 3. c) să depună la A.Ch.R declarații privind identitatea beneficiarilor săi reali
 4. d) să pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora, informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarii săi reali;

(4)    Informațiile cu privire la beneficiarii reali ai Asociației nu pot fi obținute decât direct de la acești beneficiarii reali, dispozițiile legale în materie neprevăzând clauze de sancționare a beneficiarilor reali pentru necomunicarea informațiilor si nici  clauze exoneratoare de răspundere pentru Asociație în aceste situații;

(5)    Asociația este protejată prin sancțiuni de tip ghilotină, constând în pierderea de drept a calității de asociat cu drept de vot, fără îndeplinirea vreunei formalități prealabile în cazul acelor beneficiari reali ai Asociației care acționează cu neglijență sau rea-credință în furnizarea informațiilor prevăzute de dispozițiile legale in materie, în condițiile și la termenele prevăzute în Regulamentul Asociației privind beneficiarii reali;

 

TITLUL II  - MEMBRII ASOCIAȚIEI.

 

Art.  7 – Categorii de membrii și condiții de aderare:

(1)    Asociația se compune din următoarele categorii de membri

 1. a) membrii fondatori: sunt acei membrii care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la fondarea acesteia precum și la constituirea patrimoniului social al Asociației;
 2. b) membrii asociați: sunt acei membrii ai Asociației care s-au asociat ulterior fondării Asociației și care contribuie moral și material la completarea patrimoniului Asociației, membrii care prin activitatea lor sprijină Asociația în realizarea obiectivelor sale. Membrii asociați îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 8 din prezentul Statut și beneficiază de toate drepturile prevăzute de art. 11 din prezentul Statut;
 3. c) membrii de onoare sunt acele persoane fizice și/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial Asociația în realizarea obiectivelor sale, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Asociației;
 4. d) membrii simpatizanți sunt acele persoane care aderă la scopul Asociației și acordă sprijin material și moral în vederea realizării scopurilor acestuia. Membrii simpatizanți îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 din prezentul Statut.
 5. e) membrii activi ai Asociației sunt membrii fondatori și membrii asociați care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de art. 8 al prezentului Statut.

(2)    Pot fi membrii ai Asociației doar solicitanții care îndeplinesc cumulativ toate condițiile de mai jos:

 1. a) s-au angajat, în scris, că vor cunoaște, respecta și aduce la îndeplinire Statutul, regulamentele, hotărârile, deciziile și dispozițiile organelor de conducere și administrare ale Asociației, ale A.Ch.R. și ale F.C.I. și că vor respecta dispozițiile legale privind protecția animalelor, regimul juridic al câinilor fără stăpân și regimul juridic al câinilor periculoși/agresivi;
 2. b) nu datorează sume de bani, chiar și prescrise, către A.Ch.R. sau oricare dintre membrii săi;
 3. c) nu sunt membri în organizații chinologice afiliate la organizații nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 4. d) nu au fost sancționați disciplinar definitiv cu excluderea din Asociație și nu au făcut obiectul unei proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fără aplicarea vreunei sancțiuni disciplinare ca urmare a renunțării membrului la calitatea de membru al vreunei asociații sau vreunui club membru al A.Ch.R. în cei 5 ani anteriori datei depunerii cererii de aderare (afiliere);
 5. e) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea vreunei infracțiuni prevăzute de legislația privind protecția animalelor (Legea nr. 205/2004) și regimul de creștere și deținere a câinilor periculoși și agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori pentru săvârșirea de infracțiuni contra persoanei (Titlul I din Partea speciala a Codului penal roman), cu excepția cazului în care au trecut cel puțin 5 ani de la data reabilitării sau de la data împlinirii termenului de reabilitare;
 6. f) au transmis documentații de aderare (afiliere) valide, formate din:

-     cererea de aderare (afiliere)  - formular tipizat A.Ch.R.;

-     informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formular tipizat A.Ch.R.

-     copia lizibila actului de identitate (in cazul persoanelor fizice), respectiv copia certificatului înregistrare în registrul public aplicabil (în cazul persoanelor juridice),

 1. g) au achitat taxa de înscriere și cotizația anuală.

 

Art. 8 – Contribuții: 

(1)    Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral și funcțional;

(2)    Constituie sprijin funcțional prestarea de activități voluntare în cadrul programelor și proiectelor  inițiate de către Asociație.

Art.  9 – Membrii activi:

(1)    Poate fi membru activ al Asociației orice persoană fizică care întrunește în mod cumulativ condițiile prevăzute la Art. 7 alin. 2 din prezentul Statut precum și următoarele condiții:

 1. a) are capacitate de exercițiu deplină;
 2. b) deține în proprietate cel puțin un câine de rasă cu act de origine recunoscut de către F.C.I. și A.Ch.R.;
 3. c) a obținut cel puțin o recomandare de un membru activ sau fondator al Asociației;
 4. d) a formulat o cerere de aderare care a fost aprobată de către Consiliul Director al Asociației;

(2)    În cazul minorilor care nu au dobândit capacitate de exercițiu deplină, prin derogare de la prevederile art. 9, alin. 1, lit. a), poate fi membru activ al Asociației minorul care are acordul cu părinților sau, după caz, a tutorelui; prevederile art. 9, alin. 1, lit. b),c) și d) rămân aplicabile.

Art.  10 – Membrii simpatizanți:

(1)      Pentru a fi membru simpatizant, pe lângă condițiile prevăzute la Art. 7 alin. 2, persoana fizică trebuie să îndeplinească în mod cumulativ și următoarele condiții:

 1. a) are capacitate de exercițiu deplină;
 2. b) a formulat o cerere de aderare care a fost aprobată de către Consiliul Director al Asociației;

(2)    În cazul minorilor care nu au dobândit capacitate de exercițiu deplină, prin derogare de la prevederile art. 10, alin. 1, lit. a), poate fi membru activ al Asociației minorul care are acordul cu părinților sau, după caz, a tutorelui; prevederile art. 10, alin. 1, lit. b) rămân aplicabile.

Art. 11 – Membrii de onoare:

(1)    Poate fi membru de onoare al Asociației orice persoană fizică sau juridică ce întrunește în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. 7, alin. 2 din Statut și care, prin activitatea sa, a adus Asociației un sprijin substanțial în realizarea obiectivelor sale, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Asociației sau s-a remarcat în activitatea de creștere și popularizare a raselor canine. De asemenea, poate fi membru de onoare al asociației și acea persoană fizică sau juridică ce s-a distins printr-o activitate deosebită în interesul dezvoltării chinologiei naționale sau internaționale;

(2)    Titlul de membru de onoare al Asociației se acordă la propunerea Consiliului Director al Asociației, prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociației, prin votul a cel puțin 2/3 totalul membrilor prezenți.

Art.  12 – Drepturile membrilor:

(1)    Membrii au următoarele drepturi:

 1. să voteze în cadrul ședințelor Adunării Generale ale Asociației, potrivit convingerilor și intereselor proprii, însă numai cu respectarea scopului și a obiectivelor Asociației;
 2. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale Asociației, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute în Statut și a dispozițiile legale;
 3. sa atace în justiție hotărârile Adunării Generale a Asociației și Deciziile Consiliului Director al Asociații, precum și Deciziile Consiliului Director al A.Ch.R. pronunțate în condițiile Regulamentului Comisiei de Etică și Disciplină al A.Ch.R.. În exercitarea acestui drept, data luării la cunoștința despre hotărâre sau decizie, se considera a fi data afișării hotărârii sau deciziei pe pagina oficială de internet a Asociației sau a A.Ch.R., după caz, conform procesului verbal de afișare întocmit în acest sens și afișat, de asemenea, pe site;
 4. să participe la toate activitățile organizate de către Asociație, potrivit scopului și obiectivelor acesteia;
 5. să expună, personal sau prin alte persoane, câinii deținuți ori aflați în proprietatea lor, în toate competițiile canine și la toate evenimentele chinologice organizate sub egida F.C.I. sau A.Ch.R.. Acest drept NU le este recunoscut membrilor înscriși pe listele forfetare comunicate de F.C.I., A.Ch.R.;
 6. să beneficieze de serviciile C.O.R., prin intermediul Asociației;
 7. să aibă acces la informațiile, standardele și mijloacele materiale ale Asociației, în vederea folosirii lor numai potrivit scopului Asociației;
 8. să participe la acțiunile sanitar-veterinare organizate de către A.Ch.R. sau de către Asociație;
 9. să efectueze stagii de pregătire și specializare;
 10. să utilizeze spațiile amenajate de către Asociație sau puse la dispoziția lor pentru deprinderea, fixarea și îmbunătățirea calităților utilitare, fizice și a rezistenței câinilor;
 11. sa fie informați, prin publicarea pe pagina oficială de internet a Asociației și/sau a A.Ch.R., cu privire la toate convocările, citațiile, hotărârile, deciziile, recomandările etc. Asociației, precum și cu privire la toate convocările, citațiile, hotărârile, deciziile, recomandările etc. Adunării Generale a membrilor A.Ch.R., Consiliului director A.Ch.R., Comitetului executiv A.Ch.R., Colegiului de arbitri A.Ch.R., Colegiului de instructori A.Ch.R., Colegiului de handleri A.Ch.R., Comisiei de etică și disciplină și ale oricăror alte comisii și organisme A.Ch.R., și cu privire la orice alte aspecte referitoare la activitatea A.Ch.R., asigurându-se însă anonimizarea acelor date cu caracter personal care nu sunt necesare scopului afișării; data luării la cunoștință cu privire la cele afișate pe pagina oficială de internet a Asociației și/sau al A.Ch.R., se considera a fi data afișării pe pagina oficială de internet respectivă, conform procesului verbal de afișare întocmit în acest sens și afișat, de asemenea, pe site.

(2)      Membrii de onoare și membrii simpatizanți nu se bucură de drepturile prevăzute la art. 12, alin. 1, lit. a) și b).

Art.    13 – Obligațiile membrilor:

(1)      Membrii au următoarele obligații:

 1. să asigure bunăstarea câinilor și a celorlalte animale deținute cu orice titlu;
 2. sa nu aplice rele tratamente și cruzimi câinilor și a celorlalte animale deținute cu orice titlu;
 3. să cunoască, să respecte și să aducă la îndeplinire statutele, regulamentele, hotărârile, deciziile și dispozițiile organelor de conducere și administrare ale Asociației, ale A.Ch.R. și ale F.C.I., precum și dispozițiile legale privind protecția animalelor, regimul juridic al câinilor fără stăpân și regimul juridic al câinilor periculoși/agresivi;
 4. să nu adere la organizații chinologice afiliate la organizații nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 5. sa nu participe la competiții canine sau alte evenimente chinologice sub egida unor organizații chinologice afiliate la organizații nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 6. să nu solicite și să nu obțină acte de origine, certificate, diplome, arbitraje etc. pentru câinii proprii de la organizații chinologice afiliate la organizații nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 7. sa nu accepte montarea câinilor proprii cu câini care nu prezintă acte de origine recunoscute de F.C.I. și A.Ch.R. (lista organizațiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., în secțiunea Membri). De la această regulă sunt exceptați câinii pentru care C.O.R. este deschisa și câinii pentru care au fost eliberate adeverințe de câini utilitari în condițiile Regulamentului A.Ch.R. privind câinii periculoși, câinii agresivi și câinii utilitari. În cazul montelor accidentale cu câini care nu prezintă acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R., sa NU solicite la C.O.R. eliberarea de acte de origine, cu excepția câinilor pentru care C.O.R. este deschisa;
 8. să nu achiziționeze, în deplina proprietate sau în coproprietate, sub nicio formă (vânzare, donație, schimb, dare în plata, aport etc.), să nu dețină, să nu selecționeze, să nu reproducă, să nu amelioreze, să nu crească și să nu comercializeze câini care NU prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. și A.Ch.R. (lista organizațiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., în secțiunea Membri), cu excepția câinilor pentru care C.O.R. este deschisa și a câinilor pentru care au fost eliberate adeverințe de câini utilitari în condițiile Regulamentului A.Ch.R. privind câinii periculoși, câinii agresivi și câinii utilitari;
 9. să actualizeze datele lor personale de identificare la termenele și în condițiile prevăzute în Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali;
 10. să se abțină de la orice comportament agresiv fizic sau verbal față de orice persoana fizică care acționează în nume personal sau pentru alții în domeniul chinologic;
 11. să respecte bunele moravuri, să se comporte în mod civilizat și cu buna-credință, sa nu denigreze, sa nu discrimineze și să nu hartuiască nicio persoana fizică care acționează în nume personal sau pentru alții în domeniul chinologic, cu orice ocazie și în orice mediu de comunicare (fizic – prezență personală, reviste, ziare, magazine, flyere, afișe, manifeste etc. sau electronic – telefonic, poștă electronică, rețele sociale, site-uri de internet, mesaje SMS, WhatsApp și similare etc.), inclusiv, dar nelimitat, cu ocazia postării în mediul on-line a propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participării la adunări publice, proteste, competiții canine și alte evenimente chinologice, ședințe ale organelor de conducere și ale organismelor cu activitate chinologică, întrevederi personale directe, convorbiri telefonice, teleconferințe etc.;
 12. să nu efectueze înregistrări audio/video fără ca persoanele participante sa cunoască în prealabil că sunt înregistrate și să nu transmită, în orice formă, aceste înregistrări către terți;
 13. să nu dezinformeze prin propriile opinii și informații și să ia măsuri rezonabile de verificare a autenticității opiniilor și informațiilor altor persoane pe care le fac publice cu orice ocazie și în orice mediu de comunicare (fizic – prezență personală, reviste, ziare, magazine, flyere, afișe, manifeste etc. sau electronic – telefonic, poștă electronică, rețele sociale, site-uri de internet, mesaje SMS, WhatsApp și similare etc.), inclusiv, dar nelimitat, cu ocazia postării în mediul on-line a propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participării la adunări publice, proteste, competiții canine și alte evenimente chinologice, ședințe ale organelor de conducere și ale organismelor cu activitate chinologică, întrevederi personale directe, convorbiri telefonice, teleconferințe etc. –;
 14. să verifice periodic pagina oficială de internet a Asociației și pagina oficială de internet a A.Ch.R., pentru a lua la cunoștință și a se informa cu privire la toate hotărârile Adunărilor Generale, deciziile Consiliului Director, convocările Adunărilor generale și, in general, cu privire la orice aspecte referitoare la activitatea Asociației și a A.Ch.R. În executarea întocmai a acestei obligații, data luării la cunoștință cu privire la cele afișate pe pagina oficială de internet a Asociației și a A.Ch.R. se consideră a fi data afișării pe site, conform procesului verbal de afișare întocmit în acest sens și afișat, de asemenea, pe site.
 15. să achite contravaloarea cheltuielilor de judecata efectuate de A.Ch.R în fiecare stadiu procesual (fond, apel, recurs) al proceselor în care au fost pronunțate hotărâri judecătorești favorabile A.Ch.R. în contradictoriu cu ei, în termen de o săptămâna de la data postării pe pagina oficială de internet a A.Ch.R. a contravalorii cheltuielilor de judecata efectuate, sub sancțiunea excluderii; în cazul în care, hotărârea definitiva pronunțata într-un proces este defavorabila A.Ch.R, cheltuielile de judecata achitate conform celor de mai sus se restituie de către A.Ch.R în termen de o săptămână de la data primirii hotărârii definitive, fără însă ca eventuala excludere pentru neplata anterioara a contravalorii cheltuielilor de judecata să fie anulata;
 16. să achite contravaloarea cotizației anuale, în cuantumul si la data prevăzută în statut sau în hotărârile Adunării Generale ori în deciziile Consiliului Director.

 

Art.  14 – Pierderea calității de membru

(1)    Pierderea calității de asociat poate avea loc:

 1. de drept;
 2. prin renuntare;
 3. prin excludere,
 4. ca urmare a constatării existenței unor declarații asimilate declarațiilor false date în cursul procedurii de aderare (afiliere).

(2)    Calitatea de asociat se pierde de drept, fără îndeplinirea niciunei alte formalități, în oricare dintre cazurile prevăzute mai jos:

 1. la data condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni prevăzute de legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de crestere si detinere al câinilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea speciala a Codului penal roman);
 2. la data aderarii (afilierii) la o organizatie chinologica afiliata la organizații nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R. (lista organizațiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in sectiunea Membri);
 3. la data participarii la o competitie canina sau la un alt eveniment chinologic sub egida unei organizații chinologice afiliate la organizații nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 4. la data solicitării sau la data obținerii de acte de origine, certificate, diplome, arbitraje etc. pentru câinii proprii de la organizații chinologice afiliate la organizații nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
 5. la data realizarii unei monte a unuia dintre câinii proprii cu câini care NU prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. sau la data solicitării la C.O.R. de acte de origine pentru puii nascuti din astfel de monte, cu excepția montelor cu câini pentru care C.O.R. este deschisa si a montelor cu câini pentru care au fost eliberate adeverinte de câini utilitari in condițiile Regulamentului A.Ch.R. privind câinii periculosi, câinii agresivi si câinii utilitari;
 6. la data achiziționării, în deplină proprietate sau în coproprietate, sub orice formă (vânzare, donație, schimb, dare în plată, aport etc.) de câini care NU prezintă acte de origine recunoscute de F.C.I. și A.Ch.R. sau la data comercializării unor astfel de câini, cu excepția câinilor pentru care C.O.R. este deschisă și a câinilor pentru care au fost eliberate adeverințe de câini utilitari în condițiile Regulamentului A.Ch.R. privind câinii periculosi, câinii agresivi și câinii utilitari;
 7. la data retragerii consimțământului la prelucrarea D.C.P. în scopul exercitării calității de membru și al îndeplinirii obligațiilor legale ale Asociației și ale A.Ch.R.;
 8. la data decesului persoanei fizice, menționată în certificatul de deces sau în hotărârea judecatoreasca definitivă pronunțată în acest sens;
 9. la data lichidarii persoanei juridice, mentionata in hotărârea judecatoreasca definitivă pronunțată în acest sens,
 10. la data de 1 aprilie a anului în care asociatul NU a achitat cotizația anuală până la data de 31 martie, în cuantumul prevăzut în hotararile Adunării Generale ori în deciziile Consiliului Director.
 11. în orice alte situații prevăzute în Statut drept cauze de încetare de drept a calității de membru.

(3)    Pierderea calității de asociat prin renunțare are loc la data comunicarii cererii scrise de renunțare. Cererile colective de renunțare nu produc niciun efect, semnatarii cererilor fiind considerați în continuare asociați până la formularea de cereri personale în acest scop.

(4)    Pierderea calității de asociat prin excludere are loc la data afișării pe pagina oficială de internet al A.Ch.R. a deciziei de excludere pronunțate de Consiliul Director A.Ch.R. în condițiile Regulamentului Comisiei de Etică și Disciplină A.Ch.R., cu excepția excluderii pentru neplata cotizației anuale (dacă neplata cotizației anuale este prevazută de statutul Asociației ca o condiție de excludere), caz în care pierderea calității de asociat prin excludere are loc la data afișării pe pagina oficială de internet al Asociației a deciziei de excludere pronunțate de Consiliul Director al Asociației in condițiile statutului și al regulamentelor Asociației.

(5)    Pierderea calității de asociat ca urmare a constătarii existenței unor declarații asimilate declarațiilor false date în cursul procedurii de aderare (afiliere) are loc la data afișării pe pagina oficială de internet al A.Ch.R. a deciziei de constatare pronunțate de Consiliul director A.Ch.R. în condițiile Regulamentului Comisiei de Etică și Disciplină A.Ch.R.

(6)    Pentru protejarea interesului colectiv al A.Ch.R. și al asociațiilor/cluburilor A.Ch.R. față de nedeclararea și/sau neactualizarea de către beneficiarii reali a D.C.P., în cazul în care beneficiarul real NU își îndeplinește obligațiile de actualizare a D.C.P., calitatea de membru activ se transformă, de drept, în calitatea de membru simpatizant, fără îndeplinirea altor formalități și fără a se urma procedura de sancționare prevazută în Statutul A.Ch.R., la data prevazută în Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali. Calitatea de membru activ și de beneficiar real se redobandeste, de drept, fara îndeplinirea altor formalități, la data validării documentației de actualizare depuse de către persoana în cauză.

Art.  15 – Abateri disciplinare:

(1)      Sancțiunile ce pot fi aplicate asociaților de catre Consiliul director A.Ch.R., cu observarea conditiilor prevăzute de Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină A.Ch.R., sunt:

 1. avertismentul;
 2. suspendarea unor servicii A.Ch.R. pe o perioada de maxim 3 ani de zile;
 3. suspendarea calității de asociat pe o perioada de maxim 3 ani de zile;
 4. excluderea,
 5. orice alte sancțiuni prevăzute de Statutul A.Ch.R. și de Regulamentele A.Ch.R. în vigoare.

TITLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

Art.  16 – Organele Asociației:

(1)    Organul de conducere al Asociației este Adunarea Generală care este compusă exclusiv din asociații cu drept de vot, ale căror date de identificare sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la Statut.

(2)      Organul de administrare al Asociației este Consiliul Director este compus din asociații cu drept de vot ale caror date de identificare sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la Statut.

(3)    Consiliul Director este împuternicit să actualizeze în permanenta Anexa nr. 2 la Statutul Asociației, în funcție de dinamica dobândirii și/sau a pierderii calității de asociați cu drept de vot de către solicitanți și/sau membri.

(4)      Anexa nr. 3 a Statutului Asociației se va actualiza în baza hotărârilor Adunărilor generale ale Asociației, în funcție de dinamica dobândirii și/sau a pierderii calității de membru în Consiliul director.

(5)    Biroul Executiv,

(6)      Directorul Executiv

(7)      Organul de control al Asociației este Comisia de Cenzori.

 

CAPITOLUL  I – Adunarea Generală:

 

Art.  17 – Componență și întrunire

(1)    Adunarea Generală este constituită din membrii fondatori și membri activi înscriși în Asociație de cel puțin 6 luni de zile, care au achitată cotizația la zi.

(2)    Ședințele Adunării Generale sunt ordinare și extraordinare.

(3)    Adunarea Generala Ordinara se întrunește anual.

(4)    Adunarea Generala Extraordinara se întrunește ori de cate ori este necesar.

Art.  18 – Convocare, ordine de zi, vot:

(1)    Adunarea Generală este convocată de Consiliul Director sau la cererea a 1/3 din membrii Asociației, care nu figurează cu debite restante față de aceasta. În cazul convocării unei ședințe extraordinare ordinea de zi trebuie să conțină problemele menționate de solicitanți, lăsând posibilitatea completării acesteia de către Adunarea Generală.

(2)    Convocarea se face cu cel puțin 15 de zile înainte de data fixata prin afișare la sediul Asociației și pe site-ul acesteia sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax ori poștă electronică. Convocarea va conține data, ora și locul Adunării Generale precum și ordinea de zi.

(3)    La Adunarea Generală sunt convocați: membri fondatori, membri activi care nu figurează cu debite restante fata de Asociație și membrii de onoare.

(4)    La Adunarea Generală poate asista și un delegat A.Ch.R, fără drept de vot. El va fi convocat cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței.

(5)    Calitatea de membru se exercită personal. Fiecare membru al Adunării Generale are dreptul la un singur vot.

Art.  19 – Ședința Adunării Generale;

(1)    Adunarea Generala este condusă de Președinte, iar în lipsa acestuia de un Vicepreședinte sau de un alt membru din Consiliul Director, delegat de Președinte în acest sens.

(2)    Secretarul Adunării Generale este Secretarul Consiliului Director, iar în absența acestuia, un membru al Adunării Generale ales de către aceasta.

(3)    Secretarul va întocmi un proces-verbal al fiecărei ședințe a Adunării Generale în care se va consemna lista de prezență precum și discuțiile pe marginea ordinii de zi. Procesul verbal va fi semnat de președinte si secretar.

(4)    Deciziile Adunării Generale vor fi consemnate într-o hotărâre ce va fi semnată de Președinte.

(5)    Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot, cu excepția celor care au ca obiect modificarea Statutului sau dizolvarea Asociației. Pentru acestea din urmă, hotărâri de majoră importanță, este necesar votul a 2/3 din membrii prezenți cu drept de vot.

(6)    Hotărârea Adunării Generale va fi publicată pe pagina oficială de internet a Asociației.

Art.  20 – Competențele Adunării Generale Ordinare:

(1)    Atribuțiile Adunării Generale ordinare sunt următoarele:

 1. alege și revocă membrii Consiliului Director;
 2. alege și revocă Comisia de Cenzori;
 3. aprobă sau respinge raportul Consiliului Director asupra gestiunii Asociației și raportul Comisiei de Cenzori;
 4. votează bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 5. hotărăște acționarea în justiție a membrilor Consiliului Director care au adus prejudicii Asociației;
 6. poate cenzura deciziile Consiliului Director;
 7. hotărăște înființarea de filiale sau sucursale;
 8. deliberează asupra tuturor problemelor ce privesc Asociația.
 9. modifica actul constitutiv si statutul;
 10. hotărăște dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare.

Art.  21 – Cvorumul:

(1)    Adunarea Generală este valabil constituită în prezența a cel puțin doua treimi din numărul membrilor convocați. În cazul în care nu se întrunește acest număr de membrii, Adunarea Generala se considera legal constituită în termen de 30 minute de la data și ora înscrise în convocator, dacă se face dovada ca s-au respectat prevederile Statutului în ceea ce privește convocarea.

(2)    Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenți.

 

CAPITOLUL II – Consiliul Director:

 

Art.  22 – Alcătuire:

(1)    Consiliul este alcătuit din 9 membri. Membrii Consiliului Director sunt aleși dintre membrii Asociației, prin vot secret, de către Adunarea Generală;

(2)    Pentru a face parte din Consiliului Director, membrul Asociației ales potrivut alin. 1 trebuie să fie cetățean român, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să aibă o vechime neîntreruptă în cadrul Asociației de cel putin 5 ani, să nu fi fost sancționat pentru abateri în activitatea chinologică, să fie absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat și să nu se afle în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal sau a cazierului judiciar; soții sau rudele în linie dreaptă nu pot face parte, împreună, din Consiliul Director;

(3)    Durata mandatului unui membru al Consiliului este de 4 ani. Un membru al Consiliului poate fi reales;

(4)    În cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului Director își pierd funcția ca urmare a încetării din viață, a demisiei sau din orice alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut, Consiliul Director se va completa la prima Adunare Generală. Dispozițiile alin. 1 și 2 rămân aplicabile;

(5)    Calitatea de membru în Consilul Director nu este una retribuită;

(6)    În raport cu volumul activității, Consiliul Director poate angaja, pe baza unui contract individual de muncă, personalul necesar unei bune desfășurări a activității Asociației.

(7)    Calitatea de membru al Consiliului Director poate fi cumulată cu funcția de membru în Comitetul Executiv și cu cea de salariat în cadrul Asociației.

Art.  23 – Reuniunea și deliberările Consiliului:

(1)    Consiliul Director funcționează ca organ deliberativ și adoptă Decizii cu majoritate simpla de voturi, în prezența a minim două treimi din membrii săi. Fiecare membru are dreptul la un vot;

(2)    Consiliul Director este convocat trimestrial în ședința de lucru ordinară, sau în ședința extraordinară ori de cate ori este necesar, la cererea Președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor acestuia. Convocarea se face cu minim 3 zile înainte de data ședinței prin convocator scris, comunicat prin fax sau poștă electronică;

(3)    Deliberările Consiliului  sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de membrii Consiliului;

(4)    În cazul în care, în activitatea de deliberare a Consiliului Director nu se poate atinge o majoritate, cu excepția situației prevăzute la art. 23, alin. 2 din Statut, votul Președintelui are rol hotărâtor.

 

Art.  24 – Obligațiile membrilor Consiliului Director:

(1)    Membrii Consiliului Director au obligația de a participa la toate ședințele Consiliului Director și de a-și exercita atribuțiile cu bună credință;

(2)    În cazul absenței nejustificate a unui membru al Consiliului Director la 3 întruniri consecutive ale Consiliului în timpul aceluiași mandat, acesta va putea fi suspendat din funcție de către Președinte, printr-o Adresă comunicată prin intermediul unei scrisori recomandate. Adunarea Generala va hotărî asupra menținerii în funcție sau nu a acestuia, după ascultarea raportului Președintelui și respectiv a membrului Consiliului Director suspendat.

Art.  25 – Atribuțiile Consiliului Director:

(1)    Consiliul are următoarele atribuții :

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;
 2. stabilește expozițiile, competițiile și orice alte activități specifice ce urmează a fi organizate de Asociație;
 3. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 4. aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației,
 5. asigura administrarea Asociației;
 6. stabilește cotizația și taxa de înscriere;
 7. acționează în numele Asociației;
 8. mediază conflictele între membrii Asociației;
 9. validează și aplică hotărârile Comisiei de Disciplina în conformitate cu prevederile Statutului și Regulamentului.
 10. autorizează Președintele să dobândească, să înstrăineze sau să închirierile bunuri necesare funcționarii Asociației ori ratifica actele acestora;
 11. hotărăște schimbarea sediului Asociației;
 12. alte atribuții prevăzute de lege sau statut.

Art.    26 – Președintele și Vicepreședinții:

(1)      Membrii Consiliului Director aleg dintre ei un Președinte și 2 Vicepreședinți, dintre care un Vicepresedinte organizatoric și un Vicepresedinte Chinotehnic. Poate deține calitatea de Președinte sau Vicepreședinte al Asociației doar o persoană cu studii superioare universitare de nivel licență;

(2)      Președintele și vicepreședinții aduc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și a Consiliului Director și se asigură de buna funcționare a Asociației.

(3)      Atribuțiile Președintelui sunt următoarele:

 1. a) convoacă și conduce ședințele Consiliului Director;
 2. b) reprezintă Asociația în relațiile cu terții și are drept de semnătură;
 3. c) conduce Asociația între ședințele Consiliului Director alături de membrii Biroului Executiv;
 4. d) are alte atribuții stabilite prin Statut și Regulament.

(4)      Președintele își poate delega atribuțiile prevăzute la art. 26, alin. 3, lit. b) și vicepreședinților;

(5)      În caz de suspendare, revocare sau demisie, decanul de vârstă al Vicepreședinților substituie Președintele și convoacă în cel mult 30 de zile Consiliul Director pentru a alege un nou Președinte.

Art.    27 – Biroul Executiv:

(1)      Biroul Executiv este alcătuit din Președinte, din Vicepresedintele organizatoric și Vicepreședintele Chinotehnic;

(2)      Biroul Executiv realizează conducerea operativă a Asociației între ședințele Consiliului Director și adoptă Decizii;

(3)      Deciziile Biroului Executiv sunt consemnate în Registrul de Decizii al Biroului Executiv și vor avea forma unor Procese Verbale. Registrul de Decizii al Biroului Executiv conține file numerotate și ștampilate în prealabil.

(4)      Deciziile Biroului Executiv vor fi publicate pe pagina de oficială de internet a Asociației și sunt executorii, de la momentul afișării pe pagina oficială de internet a Asociației, conform procesului verbal de afișare întocmit în acest sens și afișat, de asemenea, pe site.

(5)      Biroul Executiv va aduce la cunoștința Consiliului Director fiecare Decizie adoptată în baza prezentului articol, cel târziu la următoarea ședință de Consiliu Director ulterioară adoptării acesteia.

(6)      Orice Decizie a Biroului Executiv va fi supusă aprobării în cadrul primei ședințe de Consiliu Director ulterioară adoptării acesteia, urmând a fii confirmată sau infirmată. Infirmarea unei Decizii a Biroului Executiv va produce efecte retroactive.

(7)      Biroul Executiv poate decide angajarea unui Director Executiv pe bază de contract individual de muncă și poate decide modificarea sau încetarea contractului de muncă a Directorului Executiv. Contractul individual de munca al Directorului Executiv și actele adiționale la acesta vor fi semnate, în numele Asociației, de către oricare dintre membrii Biroului Executiv. În cazul în care persoana angajată pe postul de Director Executiv al Asociației deține calitatea de membru în Biroul Executiv, această persoană nu poate semna Contractul individual de muncă sau actele adiționale la acesta. 

Art.    28 – Directorul Executiv:

(1)      Poate fi angajat pe postul de Director Executiv al Asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 27 din Statul, orice persoană fizică, având o vechime în muncă de cel putin 10 ani, absolvent de studii superioare universitare de nivel licență;

(2)      Calitatea de Director Executiv al Asociației nu este incompatibilă cu cea de Președinte sau membru în Consiliul Director sau salariat în cadrul Asociației.

(3)      Directorul Executiv are următoarele atribuții:

 1. a) pune în executare hotărârile Adunarii Generale, alături de membrii Consiliului Director, în limitele competențelor acordate;
 2. b) pune în executare a Deciziile Biroului Executiv;
 3. c) examinează oportunitatea încheierii actelor juridice de administrare și conservare a patrimoniului Asociatiei și încheie astfel de acte în numele Asociației, atunci cand apreciază că încheierea acestora este oportună;
 4. d) aprobă Regulamentul Intern, negociază și semnează, în numele Asociației, contractele individuale de muncă și contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
 5. e) stabilește organigrama Asociației, decide înființarea și desființarea locurilor de muncă, a relațiilor de subordonare între salariați și între aceștia și organele de conducere ale Asociației, etc...
 6. f) stabilește și modifică modul de salarizare, valoarea salariilor brute, a sporurilor, a indeminzațiilor, a primelor, a diurnelor etc., cu excepția drepturilor salariale care îl privesc pe acesta, drepturi care vor fi stabilite de către Biroul Executiv;
 7. g) decide în privința modificării unilaterale sau negociate a contractelor individuale de muncă, a concedierilor individuale sau colective, a numirii Comisiei de Disciplină în cazul abaterilot disciplinare comise de către salariați și semnează toate documentele aferente acestor operațiuni, cu exceptia celor care îl privesc pe acesta, situație în care aceste atribuții vor fi exercitate de ctre Biroul Executiv și vor fi semnate de către oricare alt membru al Biroului.

Art.    29 – Secretarul:

(1)      Secretarul este însărcinat cu munca administrativă necesară bunei funcționari a Asociației.

Art.    30 – Comisia de Disciplină:

(1)      Comisia de disciplină se compune din 3 membri aleși de Consiliul Director pe o perioada de 4 ani și are ca obiect rezolvarea acțiunilor disciplinare promovate împotriva membrilor Asociatiei.

(2)      Organizarea și funcționarea Comisiei de Disciplină sunt prevăzute în Regulamentul Intern.

(3)      Hotarârile pronunțate de Comisia de Disciplină pot fi atacate în termen de 15 zile de la comunicare. Contestația se depune la Comisia de Disciplină a A.Ch.R., aceasta din urmă hotărând în conformitate cu Statutul A.Ch.R. și Regulamentul Comisiei de Etica și Disciplina A.Ch.R.

(4)      Prerogativa disciplinara pentru încălcarea de către asociați a dispozițiilor legale privind protecția animalelor, privind regimul juridic al câinilor fără stăpân și a celor privind regimul juridic al câinilor periculoși și agresivi și/sau pentru încălcarea statutelor, regulamentelor, hotărârilor, deciziilor și dispozițiilor organelor de conducere și administrare ale Asociației, ale F.C.I. sau ale A.Ch.R. se exercita de către Consiliul Director al A.Ch.R., în conformitate cu Statutul A.Ch.R. și cu Regulamentul Comisiei de Etica și Disciplina A.Ch.R., cu excepția excluderii pentru neplata cotizației anuale (daca neplata cotizației anuale este prevăzută de statut ca o condiție de excludere), care se decide de către Consiliul Director al Asociației în condițiile Statutului și al Regulamentelor Asociației.

 

Art.    31 – Comisia de cenzori:

(1)      Comisia de Cenzori se compune din 3 membri aleși pe o perioada de 4 ani de către Adunarea Generală.  Adunarea Generală aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociației.

(2)      În realizarea competenței sale comisia de cenzori:

 1. a) verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 2. b) întocmește rapoarte si le prezinta adunării generale;
 3. c) membrii săi pot participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(3)      Organ de control al Asociației, Comisia de cenzori este compusă din persoanele ale căror date de identificare sunt prevăzute în Anexa nr. 4 la Statutul asociației, care se va actualiza în baza hotărârilor Adunărilor Generale ale Asociației, în funcție de dinamica dobândirii și/sau a pierderii calității de Cenzor sau de membru în Comisia de Cenzori.

Art.    32:

(1)      To.ți membrii organelor de conducere și control ce dețin documente cu privire la Asociație au obligația a le restitui la terminarea mandatului.

(2)      Funcțiile de conducere si control sunt gratuite.

 

TITLUL  IV - RESURSELE FINANCIARE ALE ASOCIAŢIEI

Art.    33

(1)      Resursele financiare ale Asociației se compun din :

 1. taxele de înscriere si cotizațiile membrilor; cuantumul cotizației este stabilit anual de Consiliul Director
 2. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
 3. dividendele societăților comerciale înființate de către asociație;
 4. venituri realizate din activități economice directe;
 5. donații, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obținute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege.

(2)      Resursele financiare ale Asociației pot fi folosite doar pentru activitatea Asociației.

Art.    34 – Activitățile economice:

(1)      Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociației.

(2)      Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației.

Art.    35 – Cotizația:

(1)      Membrii fondatori și simpatizanți achita o cotizație egală cu cea a membrilor activi.

(2)      Membrii de onoare nu sunt obligați sa achite vreo cotizație.

Art.    36 - Termenul de plată al cotizației

(1)      Cotizația trebuie achitata pana la data de 31 martie a anului respectiv sau la data admiterii in Asociație.

TITLUL V - DIZOLVARE SI LICHIDARE

Art.    37:

(1)      Asociația se dizolvă:

 1. a) de drept, în condițiile legii
 2. b) prin hotărârea judecătoriei sau tribunalului, în condițiile legii
 3. c) prin hotărârea Adunării Generale

(2)      În cazul dizolvării Asociației prin hotărârea Adunării Generale,  in termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal in forma autentica, se depune la judecătoria în a cărei circumscripții teritoriala își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(3)      Adunarea Generala va numi lichidatorii, care își vor îndeplini mandatul sub controlul cenzorului.

(4)      În cazul dizolvării, activul Asociației va fi transmis către o asociație cu scop identic sau asemănător.

(5)      Asociația  încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 

TITLUL VI - DISPOZITII GENERALE

 

Art.    38 – Filiale sau sucursale:

(1)      Asociația poate înființa filiale sau sucursale prin hotărârea Adunării Generale.

Art.    39

(1)      Consiliul Director va elabora un regulament interior ce va completa statutul.

Art.    40

(1)      Statutul a fost adoptat de către membrii fondatori conform actului constitutiv si modificat de către Adunarea Generala la data de 18.04.2009 și la data de 02.06.2022.

Sponsor

rc3002

Vremea in Tg. Mures

Cookie-urile facilitează furnizarea serviciilor noastre. Prin utilizarea serviciilor noastre sunteți de acord că folosim cookie-uri.